Ubezpieczenia obowiązkowe Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC nie będzie już uzależniona od kursu euro. Stawki będą ustalane na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę

Reklama

Od 1 stycznia 2012 roku kierowca samochodu osobowego, który będzie się poruszał pojazdem bez wykupionego ubezpieczenia OC, dostanie 3 tys. zł kary. Wynika to z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, której część przepisów zacznie obowiązywać z początkiem Nowego Roku.

Minimalna płaca podstawą karania

Zgodnie z nowelizacją kara, jaką za brak wykupionego OC nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, będzie stanowiła dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2012 roku wyniesie 1500 zł. Z tym, że dwukrotność minimalnej płacy zapłacą posiadacze nieubezpieczonych aut osobowych. Kierowcy ciężarówek lub autobusów, którzy nie będą mieli ubezpieczenia OC, zapłacą więcej. W ich przypadku kara będzie stanowiła trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (4500 zł). Mniej za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapłacą właściciele pozostałych pojazdów (np. motocykli). W ich przypadku kara wyniesie jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc 500 zł.

Zmiana sposobu nakładania kar na kierowców, którzy nie maja polisy OC wynika stąd, że obecny system jest uzależniony od kursu euro. Dlatego w jednym roku kierowcy płacą więcej, a w innym mniej. Obecnie podstawą naliczania kary za brak wykupionego OC jest kwota 500 euro przeliczana według średniego kursu NBP ogłaszanego pierwszy raz w roku. Z tego powodu w 2011 roku za brak OC płaci się nawet poniżej 1980 zł, a w innych latach kary wynosiły prawie 3 tys. zł.

W dalszym ciągu do 3 stycznia każdego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie ogłaszał kary aktualne w danym roku. Dlatego jeżeli zostanie podniesiona minimalna płaca, to tym samym kary dla kierowców, którzy nie wykupują obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej także wzrosną.Spóźnialscy łagodniej traktowani

Kary te nie są jednak za brak okazania w trakcie kontroli drogowej samego dowodu ubezpieczenia OC. Taki kierowca dostaje od policji 50 zł mandatu za brak dokumentu przy sobie. Z tym że funkcjonariusze powiadamiają o tym przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dlatego kierowca musi im później okazać ważne ubezpieczenie OC. Kara zostanie nałożona dopiero wtedy, gdy okaże się, że kierowca nie ma wykupionego OC.

W dalszym ciągu na nieco łagodniejsze traktowanie mogą liczyć ci kierowcy, którzy po prostu spóźnili się z ubezpieczeniem samochodu lub nie została im automatycznie przedłużona umowa ubezpieczenia. Jeżeli okaże się, że posiadacz samochodu nie miał ubezpieczenia tylko przez trzy dni, to zapłaci 20 proc. pełnej wysokości kary. To oznacza, że właściciel samochodu osobowego zapłaci tylko 600 zł. W przypadku gdy okaże się, że właściciel auta nie miał ubezpieczenia przez 14 dni, to zapłaci połowę pełnej kary – 1500 zł w przypadku samochodu osobowego. Dopiero jak okaże się, że nie ma ubezpieczenia dłużej, to kara wyniesie 3 tys. zł.

Kierowca lepiej poinformowany

Większość przepisów omawianej ustawy zacznie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku. Wtedy pojawi się konieczność informowania właścicieli pojazdów przez ubezpieczycieli, że kończy się im okres polisy OC. Właściciel pojazdu musi otrzymać takie powiadomienie nie później niż na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia. Z przesłanej informacji dowie się także o wysokości składki w przypadku przedłużenia umowy. Ubezpieczyciel będzie musiał powiadomić klienta także o możliwości wypowiedzenia dotychczasowej umowy oraz o skutkach zarówno jej wypowiedzenia, jak i niewypowiedzenia.

Nowe przepisy określają też, że takie powiadomienie klient będzie mógł otrzymać nie tylko na piśmie, ale i drogą e-mailową. Takie rozwiązanie zostanie zastosowane, jeżeli przy podpisywaniu umowy zaznaczy, że chce otrzymywać w ten sposób informacje.Zmiany będą korzystne dla właścicieli pojazdów, gdyż skończy się ryzyko posiadania tzw. podwójnego ubezpieczenia. W przypadku gdy właściciel auta podpisze umowę ubezpieczenia z nową firmą, a nie wypowie ubezpieczenia dotychczasowemu ubezpieczycielowi, to będzie mógł zrezygnować z tej umowy, którą miał do tej pory. Dzięki temu uniknie płacenia za dwie polisy OC jednocześnie, gdy nie wypowie w terminie starej umowy. Z tym że dotychczasowy zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność, np. gdy nie wypowiedziano umowy przed jej automatycznym przedłużeniem i przez kilka dni kierowca miał także starą umowę. Wypowiedzenie umowy będzie trzeba złożyć na piśmie.

policja.pl

Ile wyniosą kary za brak OC:

samochody osobowe – 3 tys. zł

samochody ciężarowe i autobusy – 4,5 tys. zł

pozostałe pojazdy (np. motory) – 500 zł

brak rolniczego OC – 150 zł

brak ubezpieczenia budynków rolniczych – 375 zł

Podstawa prawna

Art. 1 pkt 15, 16 i 50 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1210).