Resort opublikował też projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmiany wynikają z likwidacji obowiązku podawania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przez osoby fizyczne.

Od 1 stycznia 2012 r., kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy, wystarczy, że osoba poda PESEL. Firmy dalej będą mogły wpisać NIP w deklaracji. Resort zaproponował również dostosowanie do tych zmian wzoru deklaracji, które można przesłać przez internet.