Wczoraj sprawą zajmowała się senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji. Senatorom chodzi o to, by zastosować podobne rozwiązania, jakie istnieją w kodeksie karnym. Zgodnie z obecnymi regulacjami w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie kodeksu karnego istnieje możliwość wcześniejszego odzyskania prawa jazdy. W przypadku zakazu orzeczonego na podstawie kodeksu wykroczeń nie jest to możliwe.

Zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie k.w. może być orzekany np. w przypadku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub niezatrzymania się do kontroli. Na podstawie k.k. zakaz orzekany jest, gdy kierowca prowadził pojazd np. w stanie nietrzeźwości.