Natomiast o 10 zł za tysiąc litrów obniżono cenę oleju napędowego Eurodiesel. Cena oleju napędowy do celów opałowych Lotos Red pozostała niezmieniona.

Lotos zaznaczył, że termin i wysokość zmian cen na stacjach paliw jest niezależną decyzją ich właścicieli.