Prawo jazdy na motocykl? Jeśli zastanawiacie się jaką kategorię należy wybrać to poniższe zestawienie powinno ułatwić wybór…

Reklama

Kategoria AM

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. AM jest:
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 14 lat,
2) zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.
Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?
Kategoria AM uprawnia do kierowania:
- motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h)
- czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).Kategoria A1

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A1 jest:
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 16 lat,
2) zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.
Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii A1?
Kategoria A1 uprawnia do kierowania:
- motocyklem o pojemności skokowej nie przekraczającej 125 ccm, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
- motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 ccm lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h)
- czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Kategoria A2

Reklama

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A2 jest:
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat,
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.
Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii A2?
Kategoria A2 uprawnia do kierowania:
- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg (przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla)
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
- motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h)
- czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).
Kategoria A

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A jest:
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 24 lata (20 lat w przypadku posiadania od co najmniej dwóch lat kat. A2)
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.
Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii A?
Kategoria A uprawnia do kierowania:
- motocyklem, również z bocznym wózkiem
- motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 ccm lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h)
- czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).Kroki do uzyskania prawa jazdy:

1. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego;
2. Fotografia;
3. Numer PPK (uzyskuje się go w odpowiednim dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji po złożeniu wniosku wraz z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem)
4. Odbycie szkolenia w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia kierowców (należy pamiętać że czeka nas na tym etapie egzamin wewnętrzny)
5. Egzamin państwowy (przystępując do egzaminu należy pamiętać za zabraniu ze sobą dowodu osobistego i potwierdzenia wniesienia opłaty za egzamin. Przykład: egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii A1 kosztuje 30 złotych, a egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii A1 kosztuje 180 złotych. Łącznie oba egzaminy (teoria + praktyka) kosztują 210 zł)
6. Na finał, po zdaniu za pierwszym razem, odbieramy upragnione prawo jazdy. Dokument wydaje wydział komunikacji po zweryfikowaniu informacji z PKK oraz wniesieniu opłaty za wydanie dokumentu.
Ceny kursów wahają się w okolicach 1200-1500 zł. Można też trafić na promocje - gdzie szkolenie kosztuje ok. 800 zł.

Krzysztof Pokrzywnicki