Podczas ogólnopolskiej akcji darmowych przeglądów PitStop ponad 1,2 tys. kierowców wypełniło anonimowe kwestionariusze, odpowiadając na pytania związane z serwisowaniem i dbaniem o samochód. Dotychczas zebrano wyniki z kilkudziesięciu spotkań w różnych częściach Polski. Do końca roku odbędzie się jeszcze trzydzieści odsłon akcji.

Reklama

Wyniki ankiety potwierdzają, że poziom wiedzy polskich kierowców o bezpiecznym użytkowaniu samochodów, a także stan ich aut, są przeciętne. 80 proc. ankietowanych nie zna prawidłowej wysokości bieżnika opon, a prawie 75 proc. sprawdza ustawienie świateł tylko raz w roku.

- Podczas organizowanych przez nas w całej Polsce akcji przeglądowych zaobserwowaliśmy, że ocena własnego samochodu mocno rozmija się z tym, co widać po zajrzeniu pod maskę – skomentował dyrektor ds. rozwoju i strategii marki ProfiAuto Michał Tochowicz.

Badanie wykazało, że polscy kierowcy największą wagę przykładają do sprzątania swojego samochodu - niemal 64 proc. ankietowanych podało, że czyści auto średnio raz na dwa tygodnie. Znacznie rzadziej sprawdzane są parametry techniczne – 60 proc. kierowców bada ilość powietrza w kołach kilka razy w roku lub tylko w czasie ich wymiany.

Prawie trzy czwarte badanych kontroluje ustawienie świateł w swoim samochodzie zazwyczaj jedynie w trakcie przeglądu okresowego. 31 proc. respondentów nigdy nie korzysta z manualnego sterowania lampami. Najgorzej wypadła znajomość prawidłowej, minimalnej wysokości bieżnika w oponach – jedynie co piąty ankietowany wiedział, że jest to 1,6 mm.

- Po przeanalizowaniu 1,2 tys. zebranych ankiet możemy stwierdzić, że dla polskich kierowców bardziej istotne jest to, co widać na zewnątrz, niż bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Na troskę o stan techniczny samochodu oraz jego estetykę wpływa także marka posiadanego auta – powiedział Tochowicz.

Reklama

Najlepiej w zestawieniu wypadli posiadacze aut marki BMW – 60 proc. z nich deklaruje, że sprząta samochód co najmniej raz w tygodniu, a prawie połowa zna prawidłową minimalną wysokość bieżnika w oponach. Na drugim biegunie uplasowali się posiadacze chevroletów – 51 proc. z nich kontroluje ciśnienie w kołach dwa razy w roku, a ponad połowa sprawdza ustawienie świateł przy okazji badania technicznego. Źle wypadli właściciele mazd – tylko 4 proc. z nich znało prawidłową minimalną wysokość bieżnika w oponach.

ProfiAuto PitStop, podczas którego przeprowadzono badanie, to cykl regionalnych imprez motoryzacyjnych, których celem jest podnoszenie świadomości kierowców w zakresie regularnych badań technicznych pojazdów. Mobilne centra diagnostyczne pojawią się co roku w kilkudziesięciu wybranych miastach w Polsce, Czechach i na Słowacji. Badania odbywają się w miejscach najczęściej odwiedzanych przez kierowców, np. na parkingach przy centrach handlowych.