Generalny Pomiar Ruchu 2025 - ruszyły prace

Automatyczne czujniki i kamery zostaną wykorzystane do wielkich pomiarów. Akcja ruszy na polskich drogach już w 2025 roku, a ma na celu zbadanie natężenia ruchu na wszystkich drogach krajowych i autostradach w sieci, którą zarządza GDDKiA. Generalny Pomiar Ruchu czeka nas w przyszłym roku. Na czym dokładnie polega i jak będzie realizowany?

GPR to okresowe działanie, które wchodzi w zakres obowiązków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przeprowadzane regularnie, co 5 lat badanie ma na celu określenie najważniejszych parametrów ruchu drogowego dla każdego odcinka sieci dróg krajowych, takich jak średni dobowy ruch roczny (SDRR), struktura rodzajowa ruchu czy wielkość ruchu w poszczególnych okresach doby.

Reklama

GPR 2025 - GDDKiA planuje wielkie pomiary

Reklama

Co dzieje się z gotowymi wynikami pomiarów po każdym GPR? Wykorzystuje się je m.in. do celów planistyczno-projektowych dotyczących rozbudowy i budowy nowych dróg. Analiza danych przynosi również wnioski przydatne z punktu widzenia ekonomicznego oraz istotne dla ochrony środowiska. Generalne pomiary ruchu w Polsce to żadna nowość - są one realizowane co 5 lat już od 1965 roku.

Pomiary ruchu będą odbywać się również na autostradach / GDDKiA / fot. GDDKiA

Jak będą wyglądały pomiary ruchu na drogach?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wybór podmiotu opracowującego wyniki pomiaru. Jakie zadania czekają zwycięzcę konkursu?

Podmiot opracowujący wyniki pomiaru będzie odpowiedzialny za cały proces zebrania danych - od nadzoru nad pracą wykonawców w terenie, przez przygotowanie narzędzi informatycznych wspomagających realizację pomiarów, aż po analizę wyników we współpracy z GDDKiA czy w końcu opracowanie materiałów opisowych.

Do prac zostaną wykorzystane różne urządzenia i metody. GDDKiA wskazuje, że pomiary ruchu będą dokonywane automatycznie, półautomatycznie i z wykorzystaniem kamer wideo. Dwa pierwsze sposoby na zbieranie danych będą wykorzystywane przez cały rok - to m.in. dane ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu i innych systemów pomiaru ruchu GDDKiA, systemu poboru opłat e-TOLL obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową czy systemów poboru opłat operatorów autostrad koncesyjnych. Kamery przy drogach będą z kolei pracować w wytypowane dni pomiarowe, a na podstawie zebranych danych zostaną obliczone średnie wielkości całoroczne. Podczas GPR 2025, sieć dróg zostanie podzielona na 2400 odcinków pomiarowych.

Autostrada A1 - zdjęcie poglądowe / GDDKiA

Pomiary ruchu na drogach - GDDKiA zbierze dane

Wyniki GPR 2025, podobnie jak wyniki poprzednich pomiarów generalnych, będą dostępne w postaci zestawień tabelarycznych, opracowań opisowych oraz map. Publikacja pierwszych podstawowych zestawień opracowanych danych ukaże się w II kwartale 2026 roku.

Kierowcy w większości nie zauważą, że na polskich drogach trwa szeroko zakrojona akcja. Niektórzy natkną się na pomiary prowadzone za pomocą kamer - te okresowo będą stawały przy drogach już od początku 2025 roku.