Przyjęcie unijnych reguł zniesie konieczność długotrwałych badań aut. Na te zmiany rynek czekał od kwietnia 2009 r.

Reklama

Dzięki zmianom świadectwo homologacji samochodu danego typu, wydane w jednym z krajów członkowskich UE, będzie uznawane na terytorium wszystkich państw Wspólnoty, bez potrzeby przeprowadzania ponownej procedury homologacji.

Dyrektor Generalny Suzuki Motor Poland Piotr Dulnik powiedział, że planowane zmiany w przepisach homologacyjnych ułatwią wprowadzanie do sprzedaży krótkich serii pojazdów.

Odpowiednie zmiany w przepisach wprowadzone będą przy nowelizacji kodeksu drogowego. Przygotowało je Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zaakceptowała w marcu br. Rada Ministrów, ale dokument nie trafił jeszcze do Sejmu. Z sejmowej bazy odpowiedzi na interpelacje poselskie wynika, że dyrektywa miała być implementowana do polskiego systemu prawnego do 29 kwietnia 2009 r.

Z zamieszczonego na stronach internetowych resortu projektu ustawy wynika, że maksymalna kwota wydatków budżetu państwa na skutek zmiany ustawy wyniesie 8,9 mln zł w okresie 10 lat, z czego 6,7 mln zł będą stanowiły wydatki ministerstwa transportu.

Reklama

Wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa reguł określonych w dyrektywie 46/2007 powinno nastąpić wcześniej, ale projekt +Ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu+ obejmował szerszy zakres (np. kwestie stacji kontroli pojazdów) niż zapisy dyrektywy i bardzo długo trwały konsultacje społeczne. Ważne, że projekt ustawy trafi niebawem do Sejmu. Dzięki niej ujednolica się procedury dopuszczenia do ruchu samochodów i pojazd posiadający homologację europejską wydaną np. w Portugalii lub Danii, będzie dopuszczany do ruchu w każdym innym kraju UE - powiedział Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Jego zdaniem po implementacji dyrektywy indywidualne sprowadzenie pojazdu spoza Unii, np. z Turcji czy Japonii, będzie wymagało od sprowadzającego dokładniejszych badań niż przeprowadzane dotychczas na stacji diagnostycznej, czyli będzie wymagało badań swym zakresem porównywalnych z homologacyjnymi.