Radni większości miast podwyższyli już stawki podatku od środków transportowych na 2012 r.
Mariusz Unisk, doradca podatkowy z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wskazuje że stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez rady gmin ale w granicach ustalanych przez ministra finansów (w przyszłym roku stawki te rosną o 4,2 proc.)
Jak wynika z analizy uchwał, rady gmin w większości podwyższyły stawki właśnie o 4,2 proc. (wskaźnik inflacji). Będzie tak np. w Opolu. Jednak w zależności od rodzaju pojazdu, stawki w mieście mogą rosnąć w granicach od 4,6 do 10 proc. w stosunku do stawek tegorocznych. Miasto wyjaśnia, że odchylenia od średniego wskaźnika spowodowane są zmianą grupowania pojazdów. W konsekwencj i zmiany są większe niż średnia wzrosty stawek. W niektórych przypadkach oznacza to jednak spadek stawki nawet o 26 proc.
W Lublinie tylko niektóre stawki wzrosną. Największą zmianę odczują właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie mniejszej niż 12 ton i nie większej niż 13 ton, o dwóch osiach jezdnych, z zawieszeniem pneumatycznym . Stawka od takich pojazdów wzrośnie o 5 proc. (z 1440 zł do 1512 zł). Większość stawek jednak pozostanie na niezmienionym poziomie.
Reklama
Stawki rosną również w Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku i Łodzi. W tym ostatnim mieście jedynie w trzech przypadkach mają obowiązywać stawki na maksymalnym poziomie, ustalonym przez ministra finansów.
Reklama
Miasta różnicują wysokość stawek w zależności od kryteriów, które spełniają auta. Przykładowo w Opolu uproszczono system poboru podatku od środków transportowych, zmniejszając liczbę wskaźników, od których zależy stawka.Miasto uzależnia więc poziom opodatkowania od daty wyprodukowania auta ciężarowego, posiadania certyfikatu Euro lub instalacji gazowej (dzięki temu auta są bardziej przyjazne dla środowiska), a także np. liczby osi jezdnych.
Podobne kryteria stosują inne miasta. Lublin i Łódź mają niższe stawki w przypadku pojazdów spełniających co najmniej normę czystości spalin Euro 2. Z kolei w Poznaniu od samochodów ciężarowych posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin Euro 4 lub Euro 5, stawki podatku są nawet trzy razy niższe niż od samochodów niespełniających takich wymogów. Przykładowo ciężarówka o dopuszczalnej masie powyżej 5,5 tony do 9 ton spełniająca wysokie wymogi emisji spalin będzie w 2012 r. opodatkowana kwotą 440 zł, a od samochodu niespełniającego normy – 1174 zł.
Podwyżka stawek oznacza, że do kas miast wpłynie więcej środków. Białystok szacuje, że wzrost stawek na 2012 r. spowoduje większe wpływy o ok. 260 tys. zł.
Stawki dla aut o masie powyżej 3,5 do 5,5 t
Opole*– 722 – 777 zł (w zależności od rocznika)
Lublin – 576 – 636 zł (w zależności, czy pojazd spełnia normę Euro 2)
Białystok* – 500 zł
Gorzów Wlkp. – 594 zł
Łódź* – 510 – 750 zł (w zależności, czy pojazd spełnia normę Euro 2)
Warszawa – 467 – 519 zł (w zależności od daty produkcji)
Poznań – 250 – 704 zł (w zależności od normy Euro)
Gdańsk – 480 zł (musi spełniać normy Euro od 2 do 5)
Maksymalna stawka z ustawy na 2012 r. – 779,68 zł
* projekt