Według przedstawionych danych pracownicy służby zdrowia i oświaty są sprawcami łącznie około 14 procent wypadków. Najmniej powodują ich przedstawiciele duchowieństwa oraz strażnicy miejscy - po około 4 procent.

Reklama

Z kolei z podziału geograficznego wynika, że największą niefrasobliwość wykazują kierowcy z Toskanii (środkowe Włochy) oraz Sycylii (południe).

Ustalono nawet, że miastem, którego mieszkańcy mają największe inklinacje do niebezpiecznej jazdy, jest położona w Toskanii Pistoia.