Właściciele komisów i osoby prywatne nie będą już obciążeni opłatą recyklingową w wysokości 500 złotych za każdy używany samochód przywieziony do Polski.

Reklama

Dla prowadzących stacje, wprowadzono specjalne opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Wydanie zaświadczenia o demontażu, bez rzeczywistego przyjęcia pojazdu do stacji lub punktu zbierania, będzie skutkowało cofnięciem przedsiębiorcy decyzji lub pozwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami.

Według szacunków stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, poza systemem stacji demontażu pojazdów jest około 65 procent pojazdów wycofanych z eksploatacji. Organizacja twierdzi też, że około 10 milionów samochodów widniejących w Centralnej Ewidencji Pojazdów zostało w rzeczywistości zezłomowanych w szarej strefie.