20 czerwca br. SN rozpoznawał zagadnienie prawne z wniosku rzecznika ubezpieczonych. Dotyczyło dopuszczalności stosowania części oryginalnych w ramach ubezpieczenia OC. SN odmówił podjęcia uchwały, wskazując, że w uchwale z 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11) rozstrzygnął w dużej mierze wątpliwości z tym związane. Stwierdził wówczas, że poszkodowany może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych, jeżeli takie części zostały zniszczone. Teraz poznaliśmy uzasadnienie takiej decyzji. SN zaakcentował, że w razie uszkodzenia pojazdu jego właściciel może żądać od ubezpieczyciela kwoty odpowiadającej wszelkim ekonomicznie uzasadnionym wydatkom służącym przywróceniu stanu poprzedniego. Wymieniana część nie może być więc gorsza od uszkodzonej. Zdaniem sędziów SN, jeżeli uszkodzeniu uległy części pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu i zachodzi konieczność ich wymiany, regułą powinno być stosowanie części oryginalnych pochodzących od producenta lub równoważnych oryginalnym.
Reklama
– Części oryginalne powinny być bezwzględnie stosowane, jeżeli: pojazd jest objęty gwarancją i był serwisowany w oparciu o części oryginalne; przemawia za tym szczególny interes poszkodowanego, np. pojazd nie jest już na gwarancji, ale był serwisowany w oparciu o części oryginalne; gdy poszkodowany naprawi pojazd z wykorzystaniem części oryginalnych i przedstawi fakturę lub rachunek za naprawę – przekonuje Paweł Wawszczak z Biura Rzecznika Ubezpieczonych.
SN nie wykluczył możliwości stosowania części nieoryginalnych, ale tylko o porównywalnej jakości. Chodzi o części zamienne, których producent zaświadczy, że są tej samej jakości co części, które były stosowane do montażu samochodów. Muszą być one objęte gwarancją producenta. Dopuszczalność stosowania ich do naprawy lub obliczenia wysokości odszkodowania dotyczy jednak szczególnie uzasadnionych sytuacji. Taka będzie miała miejsce przy uszkodzeniu pojazdu przestarzałego, gdzie dana część przed uszkodzeniem była wyeksploatowana do tego stopnia, że nie może konkurować pod względem użyteczności nawet z częściami nowymi o porównywalnej jakości.