Od 1 czerwca 2024 roku badanie techniczne w myśl nowych przepisów, to ważne zmiany dla kierowców

Badanie techniczne pojazdu od 1 czerwca 2024 roku będzie wyglądać inaczej. Właśnie wchodzą w życie nowe zasady związane z zatrzymywaniem dowodu rejestracyjnego przez diagnostów. Czego powinni spodziewać się kierowcy po wizycie w Stacji Kontroli Pojazdów?

– Nowe przepisy wprowadzą ważną zmianę dla SKP i właścicieli pojazdów – powiedział dziennik.pl Karol Rytel, dyrektor ds. technicznych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. Nie będzie już fizycznego zatrzymania dokumentu przez SKP, który w kolejnym kroku odsyłany jest do organu rejestrującego, gdzie następnie właściciel pojazdu po okazaniu zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego z wynikiem pozytywnym fizycznie odbiera ten dowód. Od 1 czerwca 2024 roku stacja będzie zatrzymywała dowód rejestracyjny w sposób wirtualny i w ten sposób będzie także go zwracała. Warto nadmienić, że wirtualny zwrot przez SKP ma już miejsce, ale wyłącznie w przypadku gdy dokument zatrzymał organ kontroli ruchu drogowego (red. policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej lub Służby Celno-Skarbowej) – wyjaśnił przedstawiciel PISKP.

Reklama

Nowe zasady zatrzymywania dowodu rejestracyjnego. Jak to wygląda w praktyce?

Reklama

W praktyce diagnosta dokona w Centralnej Ewidencji Pojazdów wpisu o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, a sam dokument zwróci kierowcy. Wirtualny zwrot nastąpi po pozytywnym przejściu badania technicznego. Czyli za co od 1 czerwca 2024 roku będzie można stracić ten dokument podczas wizyty na ścieżce diagnostycznej w SKP?

– Diagnosta ma do dyspozycji trzy rodzaje usterek: drobną, poważną i niebezpieczną. W pierwszym przypadku wynik badania jest pozytywny. Dwa pozostałe oznaczają wynik negatywny. Dodatkowo w przypadku usterki niebezpiecznej diagnosta ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny – wskazał Rytel.

Badanie techniczne pojazdu / PAP / Marcin Bielecki

Kiedy diagnosta zatrzyma dowód rejestracyjny? Wynik badania technicznego będzie negatywny

W kategorii usterki poważnej diagnosta zaliczy defekty mogące zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszać wymagania ochrony środowiska albo inne istotne nieprawidłowości, które dają podstawę do ograniczenia dalszego używania pojazdu oraz określenia warunków tego używania. Za takie uznaje się m.in.:

  • brak tablic rejestracyjnych,
  • mocowanie grożące odpadnięciem rejestracji,
  • nieczytelną tablicę,
  • brak elementów numeru rejestracyjnego,
  • ozdabianie tablic rejestracyjnych,
  • numer rejestracyjny niezgodny z dokumentami lub danymi pojazdu.

Bać się powinni także kierowcy pojazdów, którzy zamontowali małe tablice (tzw. amerykańskie) w zwykłe miejsca o normalnych wymiarach. Wynik takiego badania będzie negatywny.

Kiedy samochód nie przejdzie badania technicznego? Oto trzy rodzaje usterek

Z procedury badania technicznego wynika, że pod hasłem "usterki niebezpieczne" kryją się te powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszające wymagania ochrony środowiska, w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, które powodują niedopuszczenie do dalszego używania pojazdu.

Pojemne pojęcie, ale w ich określeniu pomocna jest ustawa Prawo o ruchu drogowym. W myśl art. 132 dowód rejestracyjny można zatrzymać za zły stan techniczny auta, który zagraża bezpieczeństwu (np. samochód jest po wypadku i ma uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy), zagraża porządkowi ruchu i/lub narusza wymagania ochrony środowiska (m.in. wycieki z okolic silnika, uszkodzony układ wydechowy).

Lepiej dzwonić po lawetę, inaczej będzie kara

– Zgodnie z powyższym nie tylko zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, ale także zagrożenie porządku ruchu stanowi podstawę do zatrzymania dokumentu wskazał Karol Rytel. – Trzeba mieć na względzie, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub ochrony środowiska obecnie, jak i po wyjściu w życie nowych przepisów, nie ma możliwości poruszania się pojazdem po drogach publicznych. Aby nie narażać się na sankcje wskazane jest zamówienie lawety– poradził przedstawiciel PISKP.

Zniszczony dowód rejestracyjny? Od 1 czerwca ważna zmiana

Od 1 czerwca diagnosta nie będzie już mógł zatrzymać dowodu rejestracyjnego, który jest zniszczony lub nieczytelny. To pozostaje w kompetencji m.in. policjantów.

Badanie techniczne auta, kontrola drogowa / dziennik.pl / Policja