Obecnie przepisy przewidują trzy rodzaje mandatów: kredytowany, zaoczny i gotówkowy. Na osoby stale mieszkające w Polsce nakładane są dwa pierwsze, co skutkuje tym, że za każdym razem muszą dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy. Mandat gotówkowy, uiszczany bezpośrednio funkcjonariuszowi, odnosi się jedynie do cudzoziemców, dlatego - jak wskazuje MSWiA - nowe przepisy będą miały szczególne znaczenie właśnie dla nich.

Reklama

Policjanci niejednokrotnie spotykali się z sytuacją, w której cudzoziemiec nie może zapłacić mandatu, bo nie ma polskiej waluty, choć jest gotowy zapłacić przy użyciu karty płatniczej.

Nowe przepisy zakładają, że wybór formy płatności będzie zależał od osoby ukaranej. W przypadku płatności kartą, przyjmujący mandat poniesie koszty opłat bankowych.

Policja zostanie bezpłatnie wyposażona w terminale płatnicze w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Krajową Izbą Rozliczeniową, dotyczące realizacji programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. W Ocenie Skutków Regulacji podano, że koszt zakupu jednego terminalu to ok. 800 zł.

MSWiA poinformowało w ubiegłym tygodniu w Sejmie, że w pierwszym etapie policja zostanie wyposażona w 2000 terminali płatniczych.

Z danych podanych w Ocenie Skutków Regulacji wynika, że rozwiązanie będzie dotyczyć m.in. ok. 60 tys. policjantów i ok. 700 inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Reklama

Nowela wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. W 2015 r. policjanci wystawili ponad 5,5 mln mandatów.