W lekcji wziął udział Maksymilian Europejski - postać stworzona na potrzeby edukowania dzieci o bezpieczeństwie na drodze. Zainaugurowano też konkurs plastyczny "W drodze do szkoły" finansowany z funduszy europejskich. Prace na konkurs można nadsyłać do 27 listopada.

"Chodzi nam o pokazanie, jak zmienia się otoczenie w związku z inwestycjami drogowymi i nową infrastrukturą" - powiedział nadkomisarz Marcin Książkiewicz z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Inicjatywa konkursu dla dzieci wyszła od MRR, ale - jak zaznaczył Książkiewicz - policja zawsze chętnie uczestniczy w tego typu akcjach.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 10 prac z jednej szkoły, przygotowanych przez grupy od 1 do 5 osób. Będą one przesyłane do komend wojewódzkich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 stycznia. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mrr.gov.pl

W szkołach, które zwyciężą w konkursach zostaną przeprowadzone przez policjantów zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nagrodą będą laptopy i tablice multimedialne.