Urządzenia będą działać przez całą dobę, zaś zdjęcia zrobione kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość będą przesyłane do centralnego systemu komputerowego w GITD. Ustalanie danych osobowych kierowców na podstawie tablic rejestracyjnych będzie się odbywać automatycznie.

Dzięki temu potrzeba coraz mniej osób do prowadzenia postępowań mandatowych. Obecnie zajmuje się tym 70 funkcjonariuszy.

Zakup nowych fotoradarów zostanie w części sfinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.