Na dwujezdniowej drodze ekspresowej można jechać 120 km/godz., a na pozostałych ekspresówkach 100 km/godz.

Reklama

Kierowcy samochodów osobowych i motocykli mogą szybciej jeździć po niektórych drogach. Limit podniesiono o 10 km/godz. Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które zmieniły się 31 grudnia 2010 roku, na autostradach można rozpędzić się do 140 km/godz. Do tej pory kierowcy nie mogli na takiej drodze jechać szybciej niż 130 km/godz. Zmiana prawa oznacza, że Polska jest krajem, w którym można jeździć najszybciej. W Niemczech można jechać co prawda szybciej na autostradach, ale prawo zaleca jednak, by nie przekraczać 130 km/godz.

Obecnie kierowcy w Polsce mogą także szybciej przemieszczać się po dwujezdniowych drogach ekspresowych. Na takich trasach można jechać do 120 km/godz. Wcześniej maksymalna prędkość wynosiła 110 km/godz.

Bez zmian pozostały limity prędkości na pozostałych trasach. W przypadku dróg ekspresowych jednojezdniowych kierowcy mogą więc jechać nie szybciej niż 100 km/godz. Ten sam limit prędkości jest na drogach, które nie są określone jako ekspresowe, ale mają dwie jezdnie o przynajmniej dwóch pasach ruchu do jazdy w tym samym kierunku. Na pozostałych drogach (poza obszarem zabudowanym) dalej możemy jeździć do 90 km/godz.Na autostradach i dwujezdniowych drogach ekspresowych szybciej nie pojadą jednak ciężarówki i autobusy. Nowe limity prędkości dotyczą bowiem pojazdów o masie do 3,5 tony.

W nowelizacji ustawy znalazła się także delegacja dla ministra infrastruktury do wydania rozporządzenia dotyczącego zasad rejestracji prędkości przy użyciu np. fotoradarów. W wytycznych wskazano, by urządzenia rejestrujące były ustawione w taki sposób, aby prędkość została zmierzona, dopiero gdyby kierowca pojedzie szybciej o 10 km/godz. od dopuszczalnego limitu prędkości. Chodzi o to, że wskazania liczników w różnych samochodach są inne – nie są dokładne. Pomiar prędkości przy użyciu fotoradaru także nie jest dokładny.

Minister infrastruktury przygotował już odpowiednie rozporządzenie. Jednak tolerancja pomiaru prędkości wyniesie 5 km/godz. w przypadku, gdy dopuszczalna prędkość jazdy na danej drodze wynosi do 70 km/godz. Na tych drogach, gdzie można jechać szybciej, tolerancja rejestracji prędkości wyniesie 10 km/godz.PRZYKŁAD

Czy tolerancja pomiaru prędkości obowiązuje w każdym przypadku

Tolerancja przy pomiarze prędkości nie dotyczy każdej sytuacji. Tak więc, jeżeli znaki drogowe lub przepisy pozwalają np. jechać 100 km/godz., to kierowca nie może bezkarnie jechać 110 km/godz. Podniesiony próg pomiaru prędkości dotyczy bowiem tylko przypadku kontroli ruchu drogowego dokonanego przez urządzenie rejestrujące. Ustawa określa, że do takich sprzętów zaliczają się stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe czy śmigłowcu urządzenia, które ujawniają wykroczenia i zapisują je w postaci obrazu. Dlatego tolerancja stosowana jest np. przy radarach czy wideorejestratorach.

Podstawa prawna

Art. 20 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.)