Reklama

Nieoznakowane BMW policji z Bielska-Białej wybrało się na patrol. Radiowóz jechał w kolumnie innych aut ulicą Partyzantów. Kierowca białej Skody Kamiq zrównał się z autem drogówki, a policjant nagle zahamował przed przejściem dla pieszych.

To co wydarzyło się później - po publikacji poniższego nagrania z kamerki zamontowanej w innym aucie - zaskoczyło nie tylko funkcjonariuszy z nieoznakowanego BMW, ale także ich przełożonych i samą Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach...

Polowanie na jelenia? Nieoznakowane BMW w akcji (wideo)

Reklama

Nieoznakowane BMW wymusza mandat 1500 zł?

– Prawym pasem ruchu w stronę Szczyrku porusza się nieoznakowane BMW wyposażone w kamery. Tym pojazdem bielscy policjanci patrolują ulice w poszukiwaniu piratów drogowych. Bardzo dobrze - od tego są. Ale czy aby na pewno tak ma to wyglądać? Gdyby kierowca Skody Kamiq nie zahamował, to byłby biedniejszy o 1500 zł – zauważa serwis bielskiedrogi.pl, który opublikował nagranie pokazujące policyjne BMW w akcji.

Co na to policja? Dziennik.pl poprosił o komentarz śląską komendę, odpowiedź i wideo z dialogami zaskakuje...

Policja pokazuje wideo z radiowozu i dialogi, kierowca Skody zaczepił mundurowych

- Film może mylnie sugerować, że policjanci w nieoznakowanym radiowozie BMW nagle hamują przed przejściem dla pieszych, aby doprowadzić do popełnienia wykroczenia drogowego przez kierującego samochodem osobowym, poprzez wyprzedzenie radiowozu na przejściu dla pieszych – powiedziała dziennik.pl mł. insp. Aleksandra Nowara, radca zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Reklama

W odpowiedzi na zarzuty KWP przedstawiła dłuższe nagranie pochodzące z wideorejestratora w nieoznakowanym radiowozie.

Na filmie widać jak dwóch mundurowych przemieszcza się nieoznakowanym BMW na prawym pasie, a następnie zatrzymuje za poprzedzającym pojazdem przed sygnalizacją świetlną. Po chwili na lewym pasie pojawiła się Skoda. Kierowca opuścił szybę i zwrócił się do policjantów słowami "dobry, witam, część", co zarejestrowano na filmie.

Tak zajście tłumaczy policja

– Po kontynuowaniu jazdy kierujący Skodą poruszał się lewym pasem nieznacznie przed radiowozem. Zbliżając się do następnego przejścia dla pieszych, kierujący Skodą nagle zaczął zwalniać, wykonując tzw. hamowanie silnikiem – chociaż na nagraniu nie włączają się światła STOP w samochodzie Skoda, wyraźnie jest widoczne, że pojazd zwalnia. Zauważył to policjant kierujący radiowozem BMW, który nie wiedząc, dlaczego kierujący Skodą zaczął zwalniać przed przejściem dla pieszych, również zaczął hamować – dodała Nowara.

Sytuacja na nagraniu zaskoczyła policjantów w nieoznakowanym radiowozie. W pewnym momencie filmu słychać nawet, że zastanawiają się przed kim zatrzymał się kierowca Skody.

– Hamowanie radiowozu przed przejściem dla pieszych było więc spowodowane poprzedzającym je, zwolnieniem prędkości przez Skodę, a nie próbą doprowadzenia do popełnienia wykroczenia drogowego przez kierującego samochodem osobowym – podsumowała przedstawicielka KWP w Katowicach.

Przy okazji zwróciła uwagę, że w sytuacji gdyby kierowca BMW nie zwolnił przed przejściem dla pieszych, popełniłby wykroczenie polegające na wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych (art. 86 b § 1 pkt 3 kodeksu wykroczeń w zw. z art. 26 ust. 3 pkt 1 Prawa o Ruchu Drogowym). Policja poinformowała, że w 2018 roku na prezentowanym w filmie przejściu dla pieszych doszło do śmiertelnego potrącenia.

Policja w odpowiedzi na nasze pytania udostępniła wideo z nieoznakowanego radiowozu BMW. Dialogi wiele tłumaczą...

Taryfikator mandatów 2022 i 1500 zł za wykroczenia wobec pieszego

W myśl nowych przepisów 1500 zł to minimalna grzywna dla kierowcy za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd może dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdu.

Co istotne od 17 września wszedł w życie przepis o recydywie drogowej za najcięższe wykroczenia oraz nowe zasady dotyczące punktów karnych. Stąd za wykroczenie wobec pieszego grozi 15 punktów karnych, a ponowny występek tego samego typu w ciągu 2 lat od ostatniego przewinienia będzie skutkował dwukrotnością kary.

Nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane m.in. w przypadkach:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

- Czas pokaże czy wyższe kary przyczynią się, do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, jednak nie powinny one zastąpić odpowiedniej edukacji kierowców - powiedział dziennik.pl Andrzej Mejer, Yanosik.pl. - Zwiększania ich świadomości, chociażby w zakresie skutków nieodpowiednich zachowań w rejonie przejść dla pieszych czy jazdy z nadmierną prędkością. Nie powinno zapominać się o działaniach prewencyjnych, dlatego nasz system z wyprzedzeniem informuje kierowców o aktualnej sytuacji na drodze, by zwracali oni większą uwagę na prędkość z jaką się poruszają i jeździli bezpieczniej - dodał.

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, mandat / dziennik.pl

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Od 17 września jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. We wcześniejszym projekcie rozporządzenia za część tych wykroczeń przewidywano od 10 do 13 punktów. Oto nowa, obowiązując lista wykroczeń:

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
Policja BMW serii 3 Gran Turismo xDrive / Dziennik Gazeta Prawna