Silnik Diesla w samochodzie starszym niż z 2006 roku to główny winowajca paskudnego powietrza w Warszawie? Wnioski z przeprowadzonych badań nie wyglądają optymistycznie.

Reklama

W sześciu lokalizacjach na przełomie września i października 2020 r. dokonano 220 tys. pomiarów metodą TRUE (The Real-World Urban Emissions) na niemal 150 tys. pojazdach różnego typu. Aparaturę rozstawiono w dwóch punktach na ul. Marywiskiej, na Al. Prymasa Tysiąclecia (niedaleko Dworca Zachodniego), na ul. Puławskiej oraz w dwóch miejscach na Wale Miedzyszyńskim. Badanie przeprowadziła Międzynarodowa Rada Czystego Transportu (International Council on Clean Transportation) na zlecenie TRUE Initiative przy współpracy z ratuszem. Efekty?

Tak silnik Diesla truje w Warszawie

Z raportu wynika, że 17 proc. samochodów osobowych poruszających się po Warszawie wyprodukowano przed 2006 r. – To właśnie ta najstarsza grupa aut emituje najwięcej zanieczyszczeń 37 proc. emisji tlenków azotu (NOx) oraz 52 proc. pyłów (PM). Pomiary wskazują, że emisje szkodliwych gazów wzrastają nawet kilkukrotnie wraz z wiekiem pojazdów – zauważają eksperci.

Jednocześnie samochody z silnikiem Diesla emitują więcej zanieczyszczeń niż pojazdy benzynowe z podobnych roczników. – Jest to zauważalne w przypadku tlenków azotu (NOx) i szczególnie widoczne w przypadku pyłów PM pochodzących z rur wydechowych. W tym drugim przypadku różnica między emisjami emitowanymi przez samochody z silnikiem Diesla a benzynowymi z tej samej kategorii jest od 4 do 11 razy większa – wyliczają badacze.

Stare silniki Diesla trują Warszawę / Urząd Miasta Warszawa
Stare silniki Diesla trują Warszawę / Urząd Miasta Warszawa

Strefa czystego transportu zatrzyma nie tylko diesle

Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych obowiązuje od 24 grudnia 2021 roku. Zmienione przepisy upoważniają gminy do tworzenia stref czystego transportu na swoim terenie. To oznacza, że władze miasta mogą decydować, które auta wpuszczą do SCT. Drogę wolną (już na poziomie ustawy) mają samochody elektryczne, napędzane wodorem oraz gazem ziemnym, a także pojazdy uprzywilejowane i takie, których dostęp do obszaru ograniczonego jest konieczny ze względu na wykonywanie zadań dobra publicznego. I właśnie wprowadzenie takiej zamkniętej strefy w Warszawie rekomendują autorzy raportu.

– Plan Ochrony Powietrza przyjęty dla Województwa Mazowieckiego nakłada na władze miejskie obowiązek utworzenia Strefy Czystego Transportu w Warszawie. Dlatego też we współpracy z organizacjami Clean Air Fund i TRUE Initiative, które mają duże doświadczenie w tym obszarze przygotowujemy scenariusze wdrożenia stref, które wskażą nam, jakie ograniczenia i wprowadzone na jakim obszarze pozwolą osiągnąć wyraźny efekt poprawy jakości powietrza – powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Niezależnie od wariantu wdrażanie ograniczeń planujemy przeprowadzać stopniowo i rozpocząć je od najbardziej trujących pojazdów. Wypracowane scenariusze zostaną przedstawione radnym i mieszkańcom, ostateczną decyzję podejmuje Rada m.st. Warszawy po konsultacjach społecznych – wskazał.

– Badanie emisji spalin w Warszawie wskazuje, że ograniczenia w ruchu dla tylko 6 proc. samochodów zauważalnie poprawiłoby jakość powietrza w Warszawie. Chodzi o auta z silnikami Diesla sprzed 2006 r., a więc o samochody, które dziś mają więcej niż 17 lat podali badacze.

Stare silniki Diesla trują Warszawę / Urząd Miasta Warszawa
Stare silniki Diesla trują Warszawę / Urząd Miasta Warszawa

Takie samochody nie wjadą do strefy czystego transportu w stolicy

Ich zdaniem w pierwszej kolejności należy w stolicy wprowadzić ograniczenia dla samochodów niespełniających wymagań normy emisji spalin Euro 4 (czyli z rocznika 2005 i starszych). Następnie rozszerzyć obostrzenia także na auta z silnikami Diesla z Euro 5 (roczniki 2006-2014).

Samochody z LPG też nie są bez winy. Zdaniem badaczy, mimo że gaz płynny czasem określa się mianem czystego paliwa, pojazdy zasilane LPG nadal emitują inne zanieczyszczenia powietrza, które są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Poprzednie badania wykazały, że podczas testów drogowych pojazdy zasilane LPG emitują wielokrotnie więcej tlenku węgla (CO) i węglowodorów (HC) niż pojazdy benzynowe. – Z uwagi na to, że instalacje LPG są zwykle montowane w starszych pojazdach, których układy kontroli emisji nie zawsze działają prawidłowo, mogą one wykazywać wyższe poziomy emisji niż nowsze pojazdy zasilane LPG lub pojazdy zaprojektowane z myślą o zasilaniu LPG – stwierdzają naukowcy.

Eksperci ICCT wskazują również, by Warszawa pomyślała o regulacjach dla taksówek i autobusów komercyjnych. Zwracają też uwagę, że władze krajowe powinny przyjrzeć się importowi używanych samochodów - średni wiek aut importowanych, które jeżdżą po Warszawie, jest znacznie wyższy niż samochodów kupionych jako nowe w Polsce.

Reklama

Okresy obowiązywania norm Euro:

Norma emisji Diesel i pierwsza rejestracja auta Benzyna i pierwsza rejestracja auta
Euro 1 1993-1996 1993-1996
Euro 2 1997-2000 1997-2000
Euro 3  2001-2005 2001-2005
Euro 4 2006-2010 2006-2010
Euro 5 2011-2013 2011-2014
Euro 6 2014 - 31 sierpień 2018 2015 - 31 sierpień 2018
Euro 6d od 1 września 2018 od 1 września 2018
Stare silniki Diesla trują Warszawę / Urząd Miasta Warszawa