Abonament RTV - opłata rośnie w 2024

Opodatkować można wszystko - nawet radio w samochodzie. Nie każdy kierowca pamięta, że za używanie radioodbiornika w samochodzie należy płacić zupełnie tak, jak za korzystanie z domowego. Przepisy stanowią, że uiszczanie opłat abonamentowych dotyczy właścicieli pojazdów, a to ciągnie za sobą pewne konsekwencje. Kto musi płacić, kto jest z tego obowiązku zwolniony, a przede wszystkim - ile będzie wynosić opłata za abonament RTV w 2024 roku?

Podatek od radia w aucie

Reklama

Zacznijmy od tego, że według obowiązujących przepisów, opłatą za używanie radioodbiornika (nieważne, czy w domu, czy w samochodzie) jest objęty jego właściciel. W praktyce oznacza to, że jeśli mamy samochód w leasingu lub wynajmie, opłata nas nie dotyczy - właściciel nie jest w tym przypadku użytkownikiem auta. Płacić abonament muszą również przedsiębiorcy i to za każdy posiadany odbiornik. W przypadku osób prywatnych, posiadanie i opłacanie abonamentu za radio w domu zwalnia nas z obowiązku uiszczania osobnej opłaty za radio samochodowe, a w przypadku pojazdów zarejestrowanych na firmę takiej ulgi nie ma.

Abonament RTV za radio samochodowe / dziennik.pl
Reklama

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu dotyczy kilku grup. Są to osoby, które:

  • ukończyły 75 rok życia,
  • ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Abonament RTV za radio w samochodzie - ile do zapłaty?

To, jakie są stawki abonamentu w danym roku, określa rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Opłaty zmieniają się bowiem co roku i bynajmniej nie robią się niższe! Ile zapłacimy w 2024 roku?

Kierowców i właścicieli samochodów interesuje oczywiście przede wszystkim opłata za odbiornik radiowy. Jej wysokość za 1 miesiąc korzystania z radioodbiornika wynosi 8,70 zł, a jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas za okres 12 miesięcy wyniesie ona 104,40 zł.

Opłata za 1 miesiąc korzystania z odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi z kolei 27,30 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Abonament RTV za radio samochodowe / Sebastian Kościółek / fot. Sebastian Kościółek

Jaka jest kara za nieopłacony abonament RTV?

Za nieprzestrzeganie prawa grozi kara - dotyczy to również braku opłaty za abonament RTV. Jeśli mowa o radioodbiorniku, wysokość kary określona została na 261 zł, czyli 30-krotność opłaty miesięcznej.

Nieopłacenie abonamentu na odbiornik telewizyjny kosztuje znacznie więcej, bo 819 zł! Dodatkowo należy uiścić opłatę za zaległe miesiące, co w praktyce może znacznie windować karę. Warto również pamiętać, że choć KRRIT może zwrócić się do nas z prośbą o zapłatę zaległości z tytułu opłat abonamentowych, to przedawniają się one po upływie 5 lat, od końca roku w którym upłynął termin płatności.