Ważna zmiana dla osób korzystających z aut przeznaczonych do sportu

Nowe tablice rejestracyjne wejdą w życie na mocy zmian wprowadzonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz w prawie o ruchu drogowym. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych – to pojęcie pierwszy raz pojawia w polskich przepisach. Tym samym tego rodzaju auta będą mogły legalnie poruszać się po drogach publicznych, ale na specjalnych zasadach.

Reklama

Nowy wzór tablic rejestracyjnych. Jak będzie wyglądał?

Zmiany w prawie o ruchu drogowym polegają m.in. na wprowadzeniu nowego "oddziału 7" pt. Dopuszczenie do ruchu samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych.

– Przepisy te będą miały zastosowanie do samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych, które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Polski Związek Motorowy, tj. właściwy polski związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie – wyjaśniają ustawodawcy.

Toyota GR Yaris / dziennik.pl
Reklama

Nowy wzór tablic rejestracyjnych i nowe przepisy - zmiany od 1 czerwca 2024 roku

O ile większość przepisów zawartych w nowej ustawie o publicznym transporcie zbiorowym weszła w życie jeszcze pod koniec września 2023 roku, to na zmiany w prawie drogowym trzeba poczekać do 1 czerwca 2024 roku. Do tego czasu ministerstwo infrastruktury obiecuje określić procedury związane z czasową rejestracją takich samochodów. Teraz wiemy już, że nowe tablice otrzymają żółte tło oraz czerwoną czcionkę.

Rejestracja samochodu na 12 miesięcy

Nowe przepisy określają, że samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych podlega corocznie badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi. Czyli co roku właściciel takiego auta będzie musiał pojawić się na SKP by wykonać badanie co do zgodności z warunkami technicznymi. A w wydziale komunikacji zarejestrować pojazd na 12 miesięcy.

– Czasowej rejestracji samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych dokonuje starosta właściwy miejscowo, na wniosek właściciela pojazdu, co będzie skutkowało uzyskaniem pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – wyjaśnia ministerstwo.

W przeszłości zdarzało się, że policjanci zatrzymywali auta sportowe (rajdówki) przejeżdżające w ruchu ulicznym z jednego odcinka specjalnego na inny i załoga kończyła rywalizację na lawecie. Nowe przepisy przewidują, że samochód przeznaczony do sportu będzie mógł legalnie poruszać się ulicami, ale wyłącznie w czasie trwania zawodów i na trasie określonej przez organizatora. Czyli autem zbudowanym do sportu nie pojedziemy po bułki lub do pracy.

Takim samochodem nie pojedziesz do pracy czy po bułki

Nowe przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych. Takie auto musi:

  • spełniać wymagania regulaminów wydanych przez polski związek sportowy na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które będą każdorazowo publikowane na stronie podmiotowej tego związku;
  • uzyskać pozytywny wynik badania co do zgodności z warunkami technicznymi, wykonanego w podstawowej albo w okręgowej stacji kontroli pojazdów, do którego będzie konieczne przedłożenie książki samochodu sportowego. Badanie takie będzie wykonywane corocznie;
  • być czasowo zarejestrowanym w oparciu o nowo powstałą procedurę opisaną w art. 74 ust. 2ca ustawy;
  • ze względu na fakt, iż pojazdy tego typu podlegają częstym przebudowom dostosowującym je do konkretnej imprezy, a sposób ich eksploatacji wiąże się z dużym ryzykiem uszkodzeń, wprowadzono też wymóg poddawania pojazdu kontroli technicznej wykonywanej przez kontrolerów organizatora imprezy, przed jej rozpoczęciem.
tablice rejestracyjne / ShutterStock