Kara za brak OC mocno uderzy po kieszeni kierowców. W tym roku zaliczy dwie podwyżki, ponieważ jest ustalana na podstawie płacy minimalnej. Wysoka inflacja powoduje, że wysokość płacy minimalnej zostanie podwyższona w połowie roku. Tym samym jej wzrost przekłada się na wyższe stawki opłat przekazywane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Reklama

Kara za brak OC jest nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG to organ, który wypłaca odszkodowanie w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie zostanie zidentyfikowany lub nie posiada OC. Później występuje z regresem ubezpieczeniowym do sprawcy zdarzenia.

Kara za brak OC, kiedy jest nakładana?

UFG nie podaje dnia kontroli ubezpieczeń OC pojazdów. Zautomatyzowany system może wykryć brak ubezpieczenia w dowolnym momencie. Jak podaje raport przygotowany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w 2020 roku wysłano prawie 200 tys. wezwań do zapłaty za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. To wzrost aż o 58 proc. w porównaniu z 2019 rokiem. Statystyki jasno pokazują, że system wyłapujący pojazdy bez ubezpieczenia OC "uszczelnia się" każdego roku.

Kara za brak OC, od czego zależy jej wysokość?

Reklama

Kara za brak OC jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku kalendarzowym. W 2023 roku wynagrodzenie będzie podniesione dwa razy – na początku roku oraz w lipcu. Tym samym wysokość kary nakładanej przez UFG zmieni się dwukrotnie.

W przypadku samochodów osobowych stawka wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów stawka wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na najniższe kary mogą liczyć właściciele motocykli i motorowerów, którzy zapłacą jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia.

Jeszcze do końca 2022 roku maksymalna kara za brak OC wynosiła 6020 zł. Od 1 stycznia 2023 roku stawka za samochód osobowy podskoczyła do 6980 zł, ponieważ wynagrodzenie minimalne wynosi 3490 zł. W momencie, gdy stawka minimalna będzie wynosić 3600 zł, kara za brak OC wyniesie nawet 7200 zł dla samochodu osobowego.

Wysokość opłaty karnej zależy również od długości spóźnienia. Jeśli samochód nie będzie miał OC do 3 dni, UFG nałoży tylko 20 proc. pełnej opłaty karnej. W przypadku spóźnienia od 4 do 14 dni – właściciel zapłaci 50 proc. opłaty karnej. Spóźnienie powyżej 14 dni skutkuje pełną stawką kary.

Sebastian Kościółek / fot. Sebastian Kościółek

Kara za brak OC, ile wynosi w 2023 roku?

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2023 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca):

Brak OC Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy Pozostałe pojazdy
Powyżej 14 dni – 100 proc. kary 6 980 zł 10 470 zł 1 160 zł
Od 4 do 14 dni – 50 proc. kary 3 490 zł 5 240 zł 580 zł
Od 1 do 3 dni – 20 proc. kary 1 400 zł 2 090 zł 230 zł

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2023 roku (od 1 lipca do 31 grudnia):

Brak OC Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy Pozostałe pojazdy
Powyżej 14 dni – 100 proc. kary 7 200 zł 10 800 zł 1 200 zł
Od 4 do 14 dni – 50 proc. kary 3 600 zł 5 400 zł 600 zł
Od 1 do 3 dni – 20 proc. kary 1 440 zł 2 160 zł 240 zł

Kara za brak OC a zakup samochodu używanego

Żeby uniknąć kary za brak OC podczas zakupu samochodu używanego, należy ubezpieczyć go najpóźniej w dniu jego nabycia (jeśli nie jest objęty ubezpieczeniem OC) oraz najpóźniej w chwili wyjazdu na drogę publiczną.

Jazda próbna niezarejestrowanym i nieubezpieczonym samochodem używanym może się skończyć karą za brak OC w wysokości 1400 zł plus mandat za jazdę niezarejestrowanym pojazdem.

Kupując używany pojazd, który ma aktualne ubezpieczenie OC należy pamiętać, że polisa nie odnowi się automatycznie dla nowego właściciela. Tak samo jak polisa OC nie odnowi się na następny rok, jeśli nie zostanie opłacona w całości. Spowodowanie wypadku lub kolizji pojazdem bez ważnego ubezpieczenia OC oznacza karę od UFG, a także obowiązek zwrotu odszkodowania, które zostanie wypłacone poszkodowanemu, w ramach regresu ubezpieczeniowego.

Kara za brak OC, jak uniknąć opłaty?

Żeby uniknąć kary za przerwę w ubezpieczeniu OC, należy w ciągu 30 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty udowodnić, że samochód w okresie podanym na wezwaniu od UFG był ubezpieczony. Czasami zdarza się, że zakład ubezpieczeń popełnia błąd podczas przekazywania informacji, a w międzyczasie UFG automatycznie wystawia karę.

Jeśli samochód został skradziony, trzeba poinformować UFG o takiej sytuacji. Jeśli sprawa dotyczy sprzedanego pojazdu, należy przedstawić dowód zbycia pojazdu (np. umowę sprzedaży), a także dowód ważnego ubezpieczenia pojazdu do dnia jego sprzedaży.

Komplet dokumentów można przekazać UFG drogą elektroniczną (oplaty@ufg.pl), pocztą tradycyjną, faksem lub osobiście. W przypadku problemów ze znalezieniem umowy ubezpieczenia, należy zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o wystawienie ZOPUK. Takie zaświadczenie powinno zawierać informację o zmianie właściciela auta.

Kara za brak OC, jak uniknąć płacenia kary?

Jeśli właściciel samochodu ma trudną sytuację finansową lub życiową, może odwołać się od kary za brak ubezpieczenia OC. W szczególnych przypadkach UFG może całkowicie zrezygnować z kary, zmniejszyć jej wysokość, przesunąć termin płatności lub rozłożyć karę na raty bez odsetek.

Oprócz wniosku należy dołączyć informację z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskiego lub dokumentów o leczeniu szpitalnym, zaświadczenia o inwalidztwie, dochodach z ZUS-u, od pracodawcy lub urzędu pracy (np. o statusie bezrobotnego), zaświadczenia o innych długach, postanowienia sądów i komorników, protokołów o stanie majątkowym.

Kara za brak OC, kiedy następuje przedawnienie?

Niektórzy kierowcy próbują przeczekać karę, licząc na przedawnienie. Kara za brak OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, jednak nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto nieważne obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu.

Trzeba mieć na uwadze, że data przedawnienia może się przesunąć w określonych sytuacjach, a do tego UFG może naliczać odsetki. Czynniki, które przerywają bieg przedawnienia to:

 • Działania organu egzekucyjnego w celu wyegzekwowania opłaty karnej od dłużnika,
 • Przyznanie się nieubezpieczonego do braku OC,
 • Wszczęcie postępowania sądowego w celu ustalenia czy samochód był ubezpieczony,
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Kara za brak OC, kto może sprawdzić status ubezpieczenia?

Zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, niektóre organy są zobowiązane, a niektóre tylko uprawnione do kontroli obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Do kontroli są zobowiązane następujące służby:

 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • organy celne,
 • organy zajmujące się rejestracją pojazdów.

Do kontroli ważności ubezpieczenia OC są uprawnione następujące podmioty:

 • UFG,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne organy, które są uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Jeśli podczas kontroli okaże się, że samochód nie jest ubezpieczony – informacja o braku OC zostanie przekazana do UFG w ciągu 14 dni od przeprowadzenia kontroli.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe / Shutterstock