Policja z Warszawy dostanie systemem Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych w czasie rzeczywistym. Mundurowi spodziewają się, że nowe rozwiązanie pomoże m.in. w skuteczniejszym namierzaniu złodziei samochodowych. Wdrożenie systemu usprawni również pracę policjantów drogówki. Z założenia ma on wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu na drogach Warszawy i powiatów ościennych – podkreśliła Komenda Stołeczna Policji.

Reklama

Stołeczni policjanci zapowiadają, że system będzie również wykorzystany w sytuacjach takich jak uruchomienie procedury "Child Alert". Dzięki temu mundurowi sprawdzą, czy samochód porywacza dziecka jeździł po ulicach Warszawy i okolic.

Złodzieje samochodów, porywacze i kierowcy na celowniku nowego systemu

KSP planuje zakupić serwer centralny wraz z oprogramowaniem. Szkolenia na dwóch specjalnych samochodach (obserwacyjnym i interwencyjnym) przejdą funkcjonariusze wydziałów: kryminalnego, do walki z przestępczością samochodową, wywiadowczo-patrolowego, do walki z przestępczością gospodarczą, do walki z przestępczością narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw oraz funkcjonariusze z ww. wydziałów z komend rejonowych i powiatowych. Ogółem będzie to 400 mundurowych.

Reklama

– Warszawa jest pierwszą i ostatnią stolicą na trasie odpowiednio z i na wschodnią granicę całej UE. Na tym obszarze przecinają się 2 strategiczne korytarze TEN-T (North Sea-Baltic oraz Baltic-Adriatic) oraz znajduje się 10 mostów umożliwiających przekroczenie Wisły, dlatego też liczba popełnianych przestępstw związanych z przemytem towarów i ludzi, czy wyłudzaniem podatku VAT jest znacznie wyższa niż w pozostałych miastach Polski – stwierdzili przedstawiciele stołecznej policji. ­ KSP nie dysponuje skutecznym narzędziem, które umożliwiałoby zbieranie danych o numerach rejestracyjnych pojazdów poruszających się na jej terenie, czy samochodów użytych przez sprawców do popełniania różnego rodzaju przestępstw, co nie pozwala na zwiększenie wykrywalności. Brak jest również narzędzi pozwalających na analizę przeszłych wydarzeń związanych z ruchem pojazdów – przyznali mundurowi.

Reklama

W ocenie KSP budowa systemu pozwoli na wprowadzeniu mechanizmów automatycznej analizy uzyskiwanych danych oraz poprawę szybkości ich uzyskiwania. Jednocześnie zebrane dane będą mogły być wykorzystywane we wszystkich działaniach funkcjonariuszy związanych ze współpracą transgraniczną (Europol, Interpol), jak również we współdziałaniu z innymi służbami na terenie kraju. Wspólne działania organów ścigania, w tym w praca operacyjno-rozpoznawcza, będą miały na celu zapobieganie oraz wykrywanie przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi – zaznaczyła KSP.

Wartość projektu została oszacowana na 3 766 000 zł (876 tys. euro), z czego 85 proc. pochodzi z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pozostałe 15 proc. sfinansowała Komenda Stołeczna Policji.

Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych dla policji / Policja