Punkty karne i mandaty od soboty 17 września przybierają na sile. Nowy taryfikator punktów karnych przewiduje aż 21 wykroczeń drogowych, za które kierowca może jednorazowo dostać po 15 punktów karnych. Nie brak również przewinień wycenionych na 12, 13 i 14 punktów.

Reklama

Od dziś w życie wchodzą także podwójnie liczone mandaty za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy. Stąd od pierwszego dnia obowiązywania zaostrzonych przepisów kierowcy powinni spodziewać się wzmożonej aktywności policji. Oto szczegóły drogowej rewolucji...

Przez punkty karne szybciej stracisz na prawo jazdy, nowe przepisy już działają

– Najwyższe grzywny i warunki recydywy dotyczą tych wykroczeń, które często kończą się najtragiczniej – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Również od 17 września 15 punktów karnych czeka kierowców, którzy przekroczą prędkość o więcej niż 70 km/h. Tyle samo punktów grozi za objeżdżanie opuszczonych zapór kolejowych. 15 punktów przewidziano także za kierowanie pojazdem po alkoholu lub podobnie działającego środka, a także w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków. 15 punktów otrzymają osoby, które nie udzielą pomocy ofiarom wypadku drogowego, a także kierowcy jadący pod prąd autostradą lub drogą ekspresową wyliczył policjant.

Ile punktów karnych można mieć w 2022? Dwa razy wpadniesz z telefonem i limit wyczerpany

Od dziś niektóre wykroczenia, dotąd traktowane łagodnie, bardzo szybko mogą zmienić kierowców w pieszych. Tak jest m.in. w przypadku złamania zakazu korzystania z telefonu podczas prowadzenia auta. Nowe przepisy przewidują za to 12 punktów karnych zamiast dotychczasowych 5 punktów.

– Dwukrotne naruszenie tego przepisu oznacza wyczerpanie limitu 24 punktów karnych dozwolonych dla doświadczonego kierowcy. Wówczas czeka go ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy wyjaśnił przedstawiciel KGP. Młody kierowca straci prawko jeszcze szybciej, bo przy 20 pkt. karnych.

Zmiany przepisów wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia drogowe. Dotyczą one w szczególności kierowców, którzy drastycznie przekraczają prędkość i jeżdżą pod wpływem alkoholu / policja.pl

Po jakim czasie kasuje się punkty karne, czyli 2 lata i koniec kursów w WORD

Od 17 września 2022 r. do gry wchodzi także mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Punkty karne będą kasowane dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku i nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Nie ma już możliwości uczestniczenia w organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego szkoleniach redukujących punkty karne, koniec z tym.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych.

Od 17 września obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.
Wideorejestrator w policyjnym radiowozie, czyli postrach kierowców / Skoda

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Od 17 września jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. We wcześniejszym projekcie rozporządzenia za część tych wykroczeń przewidywano od 10 do 13 punktów. Oto nowa, obowiązując lista wykroczeń:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
Prawo jazdy i dowód rejestracyjny / dziennik.pl

Po 12 punktów karnych za każde z 5 wykroczeń drogowych

Do szybkiej utraty prawa jazdy mogą doprowadzić nie tylko najwyżej punktowane wykroczenia. Wystarczy wpaść dwa razy za pięć poniższych przewinień:

 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej;
 • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem;
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 7 osób lub więcej.

– Od teraz będzie znacznie łatwiej o utratę prawa jazdy. Wystarczą już dwa wykroczenia, by pożegnać się z dokumentem – powiedział dziennik.pl Andrzej Mejer, Yanosik.pl. – Kierowcy muszą być czujni i przywiązywać większą wagę do swojego stylu jazdy. Nasz system stwarza możliwość wysyłania ostrzeżeń, m.in. o utrudnieniach związanych z różnymi zagrożeniami, remontami, a także tych o fotoradarach czy kontrolach prędkości. Dzięki temu użytkownicy z wyprzedzeniem otrzymują informację i zwracają większą uwagę na prędkość z jaką się poruszają, co zmniejsza ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drodze – dodał.

Inne wysoko punktowane wykroczenia, w tym tamowanie ruchu i zielona strzałka

Nowością jest 8 punktów karnych za kolizję poza drogą publiczną. Również 8 punktów karnych przysługuje za naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Z kolei jazda bez odpowiedniej kategorii prawa jazdy to 10 punktów karnych.

Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką od dziś kosztuje 6 punktów karnych.

Ewidencja punktów karnych, czyli każdy kierowca trafi na czarną listę policji

Nowe przepisy zakładają, że do ewidencji będą wpisywani wszyscy kierujący pojazdami silnikowymi lub motorowerami, niezależnie od posiadanych przez nich uprawnień do kierowania tymi pojazdami, którzy dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym również osoby posiadające prawa jazdy wydane zagranicą i nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium RP.

– Takie założenie pozwoli na gromadzenie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez wszystkich kierujących wymienionymi powyżej pojazdami, niezależnie od ich obywatelstwa, miejsca zamieszkania i państwa wydania prawa jazdy bądź pozwolenia – wyjaśnił resort infrastruktury.

Reklama

Od dziś droższe OC za punkty karne i mandaty

Droższe ubezpieczenie OC przez punkty karne i mandaty także staje się dziś faktem. Od 17 czerwca firmy ubezpieczeniowe zyskują dostęp do bazy CEPiK. Dla niektórych kierowców może to oznaczać stawkę OC wyższą o kilkaset procent.

Pomysłodawcy zmiany uzasadniają poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach. Wyższe składki OC dla kierowców, którzy jeżdżą brawurowo i niebezpiecznie, mają stanowić wsparcie dla nowego taryfikatora mandatów. A ten nie oszczędza kierowców, którzy przekraczają prędkość. Szczególnie w nowych realiach prawnych...

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, mandat / dziennik.pl

Mandat liczony podwójnie, recydywa drogowa wchodzi w życie 17 września (wideo)

I tak dochodzimy do kolejnego zaostrzenia kar. Od dziś kierowcy muszą się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje mandatem o podwójnej wysokości.

– W przypadku najgroźniejszych wykroczeń niosących poważne zagrożenie w ruchu drogowym zastosowanie będzie mieć tzw. recydywa. Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od popełnienia ostatniego wykroczenia powiedział nam nadkomisarz Robert Opas z KGO. – Jeżeli tak się stanie, wówczas mandat będzie dwukrotnie wyższy. Dotyczy to np. przekroczenia prędkości w zakresie od 31 do 40 km/h, gdzie pierwszy mandat to 800 zł. Od soboty w przypadku popełnienia tego samego wykroczenia bądź przekroczenia prędkości o wyższą wartość ten mandat będzie podwójnej wartości. Czyli jeżeli mówimy o przekroczeniu 31 km/h do 40 km/h będzie to warunkach recydywy 1600 zł. Prócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu. Przykładowo nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - pierwsze takie wykrocznie to mandat 1500 zł, a w recydywie 3 tys. zł wyliczył policjant.

Policja kontroluje prędkość kierowców / Policja

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Trwa ładowanie wpisu

Zobacz 13 wykroczeń z podwójnym mandatem w recydywie

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, grzywna w sądzie to 30 tys. zł

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Policjantki kontrolują kierowcę / Policja