Trasa S19 między Rzeszowem a Lublinem: kiedy domknięcie brakującego odcinka?

Dobudowana jezdnia będzie mieć długość 13,8 km. Wykonawcą jest firma Strabag, a wartość kontraktu wynosi ponad 272 mln zł. Dobra wiadomość jest też taka, że wszystkie prace mają być ukończone w IV kwartale 2026 r. Decyzja ZRID określa obszar przeznaczony pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie tzw. procedury odszkodowawczej za nieruchomości, które będą potrzebne drogowcom do zrealizowania inwestycji. Wartość działek oszacują niezależni biegli rzeczoznawcy majątkowi, a właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowanie od GDDKiA w ciągu 14 dni od daty ustalenia kwoty odszkodowania.

Reklama
Reklama

Odcinek Jasionka-Sokołów Małopolski Płn realizowany będzie w ramach systemu Projektuj i Buduj. Plac budowy zostanie natychmiast przekazany wykonawcy, który w pierwszej kolejności przeprowadzi niezbędną inwentaryzację geodezyjną, przyrodniczą, a także inwentaryzację dróg publicznych i obiektów kubaturowych. Następnie przeprowadzone zostaną rozpoznania saperskie oraz środowiskowe, w tym ornitologiczne, przed rozpoczęciem wycinki drzew i karczowania krzewów. Kolejnym krokiem będzie praca związana z wycinką drzew, karczowaniem krzewów oraz usuwaniem karpin.

Trasa S19: tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy

Wykonawca stopniowo wprowadzi elementy tymczasowej organizacji ruchu (TOR) oraz rozpocznie demontaż wysp dzielących i barier. Usunięte zostanie także oznakowanie grubowarstwowe kolidujące z elementami TOR, frezowane będą też części nawierzchni bitumicznej od strony dobudowywanej jezdni. Obecnie ten odcinek drogi S19 ma trzypasmową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdzielającego kierunki jazdy. Po zakończeniu prac kierowcy otrzymają dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, a także pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność drogi to 11,5 t/oś.

Trasa S19 między Rzeszowem a Lublinem: kiedy domknięcie brakującego odcinka? / GDDKiA

Zakres prac obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz elementy ochrony środowiska. Przebudowane zostaną także krzyżujące się drogi lokalne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. Węzły Sokołów Małopolski Północ, Sokołów Małopolski i Jasionka, które już mają docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą wymagały rozbudowy. W ramach inwestycji powstaną też nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 155,6 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z przejściem dla zwierząt średnich) oraz dwa przejazdy gospodarcze.

Droga S19: wiadukty, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne

Planowane są cztery przejścia dla zwierząt średnich (w tym jedno zintegrowane z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych oraz osiem przejść dla płazów. Dodatkowo przewidziano budowę ekranów akustycznych o łącznej długości ponad 2,7 km oraz 18 zbiorników retencyjnych (w tym 13 otwartych i 5 zamkniętych). W celu zwiększenia zielonej infrastruktury, zostanie posadzona różnorodna roślinność, planowane jest także wyposażenie drogi w urządzenia do oczyszczania ścieków opadowych z jezdni oraz instalacja osłon przeciwgradowych.

W miejscowości Nienadówka droga ekspresowa zostanie poprowadzona estakadą, oddaloną o około 30 m od kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła, który znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 878. Ze względu na konieczność zachowania integralności tego obiektu sakralnego, reprezentującego styl neogotycki, w decyzji dotyczącej ochrony środowiska określone zostały warunki realizacji prac budowlanych w jego otoczeniu. W trakcie robót nie będą używane walce wibracyjne, a także zaplanowano zastosowanie przezroczystego ekranu, który będzie eksponować walory historyczne i zabytkowe kościoła.

Budowa drogi S19 / GDDKiA

Dodatkowo planowane jest rozbudowanie istniejącego Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Stobierna (w kierunku Lublina), co umożliwi w przyszłości utworzenie tam stacji paliw oraz obiektów gastronomiczno-handlowych. Istniejąca stacja benzynowa, zlokalizowana przy dawnej DK19 w Stobiernej, zostanie również podłączona do drogi ekspresowej S19.

Trasa S19 Via Carpatia w województwie Podkarpackim: jakie zaawansowanie prac?

Szlak Via Carpatia stanowi kluczowe połączenie transportowe między Europą Północną a Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości i przetnie aż pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W województwie Podkarpackim odcinek S19 ma niecałe 170 km. Obecny stan realizacji na terenie województwa Podkarpackiego:

- 81,8 km jest już oddanych do użytku (włącznie z odcinkiem od Lasy Janowskie do Rzeszowa Południe),

- 72,9 km znajduje się w fazie realizacji (obejmując odcinki od Rzeszowa Południe do Babicy, od Babicy do Jawornika, od Krosna do Miejsca Piastowego, od Miejsca Piastowego do Dukli, dobudowę drugiej jezdni na odcinku Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka, oraz etapy uzyskiwania ZRID na odcinkach od Domaradza do Krosna i od Dukli do Barwinka),

- 11,6 km jest w fazie przygotowania (w tym etapie przetargu znajdują się odcinki od Jawornika do Lutczy oraz od Lutczy do Domaradza).

Via Carpatia w budowie / GDDKiA