S19 na północ od Białegostoku: dłuższe oczekiwanie na ZRID

Konsorcjum firm PORR (jako lider) i UNIBEP zostało wybrane do realizacji tego projektu. Umowa na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi Krynice – Dobrzyniewo – Białystok opiewa na kwotę 405,6 mln zł i została oficjalnie podpisana 19 maja 2021 r. Proces uzyskania decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) trwał dłużej niż pierwotnie planowano z powodu konfliktu interesów w białostockim Regionalnym Dyrektoracie Ochrony Środowiska, który zmuszony był wycofać się z udziału w procedurze. W związku z tym ponowna ocena wpływu inwestycji na środowisko, zgodnie z zaleceniem Generalnego Dyrektoratu Ochrony Środowiska, została przeprowadzona przez Regionalny Dyrektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, który uzgodnił warunki realizacji projektu pod koniec poprzedniego roku. W rezultacie wojewoda mógł wydać decyzję ZRID dopiero teraz.

Odcinek drogi S19 pomiędzy Krynicą a Dobrzyniewem i dalej do węzła Białystok Zachód ma długość 10,2 km. Na północy, w okolicach Krynic, łączy się on z istniejącą drogą krajową nr 65 (Ełk-Białystok), a w przyszłości będzie również połączony z planowanym odcinkiem S16 Knyszyn – Krynice. Trasa omija stolicę województwa od zachodu i na południu połączy się z obecną drogą ekspresową S8 poprzez planowany węzeł Białystok Zachód.

Reklama

Trasa S19 po Białymstokiem: trudny fragment

Reklama

Ten fragment S19 jest kluczowy ze względu na budowę węzła Białystok Zachód (typ WA; tzw. pełna koniczyna), który będzie łączył przyszłą drogę ekspresową S19 z istniejącą drogą S8. W ramach budowy tego węzła przewidziana jest również przebudowa odcinka drogi S8 o długości około 1,9 km. Jest to istotny krok w rozwoju infrastruktury drogowej w regionie, który przyczyni się do poprawy dostępności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Trasa S19 na północ od Białegostoku: jest pozwolenie na budowę. / GDDKiA

Realizacja tego zadania obejmie budowę 13 obiektów inżynieryjnych, w tym dwóch mostów (nad rzekami Supraśl i Białą), oraz wiaduktu kolejowego nad linią Białystok – Ełk. Droga ekspresowa S19 zostanie wyposażona w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z rezerwą terenu pod ewentualny trzeci pas, i będzie przystosowana do obciążeń wynoszących 11,5 t/oś. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni, przy zachowaniu wymagań jakościowych określonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Planowany termin realizacji tego odcinka to lata 2024-26.

Budowa drogi / GDDKiA