Rada Ministrów przyjęła wczoraj założenia do projektu zmian w ustawie o VAT oraz ustawie o transporcie drogowym. Zakłada on m.in. wprowadzenie ograniczeń w odliczaniu VAT od aut i paliwa do nich. Już od 1 stycznia 2011 r. nabywcy samochodów z kratką (o masie do 3,5 tony) będą mogli odliczyć tylko 60 proc. kwoty VAT z faktury dotyczącej zakupu pojazdu, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Całkowicie zniknie natomiast możliwość odliczenia paliwa używanego do samochodów. Takie zasady rozliczeń VAT mają obowiązywać w latach 2011 – 2012.

Reklama

Jeśli propozycje Ministerstwa Finansów wejdą w życie, z zakupami floty samochodowej przedsiębiorcy powinni się wstrzymać do 2013 roku. Dopiero wtedy będą bowiem mogli odliczać podatek w całości przy kupnie aut z kratką (przy spełnieniu wymogów ustawowych) i paliwa do nich.

Przypomnijmy, że zmiany w ustawie o VAT to skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Magoora (C-414/07). Dzięki niemu polscy podatnicy zyskali prawo do pełnego odliczania VAT od zakupu samochodów i paliwa.

Resort finansów przeanalizował jednak straty budżetowe i postanowił zmienić tę sytuację, wprowadzając ograniczenia, na które zgodziła się już we wrześniu Komisja Europejska, a teraz rząd. Tylko na zakazie odliczania VAT od paliwa budżet państwa zyska 600 mln zł.– Biorąc pod uwagę, że Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na czasowe ograniczenie w odliczaniu VAT, oraz uwzględniając potrzeby budżetowe, nie ma wątpliwości, że przedstawione zmiany zostaną wprowadzone – ocenia Iwona Kaczanowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe.

Założenia do nowelizacji ustawy o VAT zmienią też sposób rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące w Polsce okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą.

– Uchwalony projekt przewiduje też zmiany w prawie do odliczenia VAT, gdy nieruchomości nabyte przez podatnika wykorzystywane są zarówno do celów firmowych, jak i do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą – zauważa Tomasz Wickel, doradca podatkowy w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Znowelizowane będą również przepisy regulujące miejsce opodatkowania dostaw gazu w systemie gazowym oraz energii elektrycznej, jak również szczególne określenie miejsca świadczenia usług związanych z dostawą energii i gazu.