Reklama

Kia Polska trafiła pod lupę prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego. Spółka jest oficjalnym importerem samochodów koreańskiej marki Kia. Urząd od wielu miesięcy prowadził dochodzenie w sprawie niedozwolonych praktyk stosowanych przez spółkę.

Jak dotąd zarzuty usłyszało sześciu menedżerów pracujących u importera i dilerów. W sprawę jest zamieszanych dziesięciu dilerówKia sprzedających samochody na terenie Polski.

Reklama

Co na to koreańska marka? Kia Polska potwierdza otrzymanie w dniu 26 sierpnia 2022 r. zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informującego o wszczęciu postępowania antymonopolowego dotyczącego Kia Polska i innych polskich podmiotów. Kia Polska jest przekonana, że toczące się postępowanie wykaże, iż jej działania były zgodne z prawempowiedziała dziennik.pl Monika Krzesk, PR menager Kia Polska.

Reklama

Kia Polska w zmowie z dilerami samochodów. Jakie były ustalenia?

UOKiK prowadził postępowanie w tej spawie już od wielu miesięcy. W trakcie przeszukań w spółce importera znaleziono dowody, że pracownicy tej firmy w zmowie z dilerami mogli zawrzeć porozumienie ograniczające konkurencję.

Zdaniem prezesa UOKiK przedsiębiorcy podzielili rynek w taki sposób, że poszczególne dealerzy sprzedawali samochody tylko tym klientom, którzy mieszkają lub prowadzą działalność gospodarczą najbliżej ich salonu. Jeśli do dealera zgłosił się klient z innego regionu, był odsyłany do innego sprzedawcy.

Jeśli klient nie podał skąd pochodzi, przekazywano mu informację, żeby udał się do dilera znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania lub potwierdził, że dany salon sprzedaży jest najbliższym.

Kia Polska oskarżona przez UOKiK, dowody w sprawie i mechanizm działania

Materiały zebrane przez UOKiK potwierdzają, że dilerzy w porozumieniu z importerem (Kia Polska) ustalali ceny oferowane klientom. Poszczególne salony prowadząc korespondencję z klientami wskazywały na jednolity charakter cen w całej sieci sprzedaży oraz odgórnie zdefiniowane grupy rabatowe, ustalane przez spółkę Kia Polska. Jednocześnie sprzedawcy w salonach informowali klientów, że z tego powodu nie ma możliwości zwiększania rabatu.

Informacje zdobyte przez UOKiK potwierdzają, że Kia Polska mogła pilnować, aby ustalenia dotyczące podziału rynku cen były przestrzegane. Wychodzi na to, że mogli to robić również sami dealerzy, którzy informowali importera oraz inne salony pozostające w zmowie o zbyt niskiej cenie sprzedaży lub marży konkurencyjnych oddziałów.

Kia Polska oskarżona przez UOKiK, jak długo trwała zmowa cenowa?

W toku postępowania okazało się, że proceder w sieci dilerskiej Kia trwał od wielu lat.

- Mamy dowody, że co najmniej od 2013 r. sprzedaż samochodów marki KIA mogła być prowadzona niezgodnie z prawem. Potencjalni klienci mogli zostać pozbawieni możliwości swobodnego wyboru sprzedawcy, który przedstawi im najlepszą ofertę cenową. Postawiłem zarzuty zarówno przedsiębiorcom, jak i menadżerom, którzy bezpośrednio mogli odpowiadać za ustalenia – powiedział Tomasz Chróstny, szef UOKiK

Kia Polska pod lupą UOKiK, lista oskarżonych o zmowę cenową

Zarzuty usłyszały osoby zarządzające w spółkach Kia Polska, a także po stronie dilerów: AS Motors Classic, Landcar, Marvel, Wrobud. Postępowanie jest prowadzone wobec następujących przedsiębiorców:

 • Kia Polska,
 • AS Motors Classic z Warszawy,
 • Autotechnika Woźniak z Piły,
 • Gam z Wrocławia,
 • Landcar ze Starowej Góry,
 • Marvel z Łodzi,
 • Auto-Centrum I.M. Patecki z Krakowa,
 • Autocentrum Patecki z Krakowa,
 • Wadowscy z Krakowa,
 • Wrobud z Wrocławia,
 • Lee Motors z Komornik.

Kia Polska oskarżona przez UOKiK, jakie kary?

Za stosowanie powyższych praktyk ograniczających swobodę konkurencji przedsiębiorcy mogą dostać karę w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu. Na menadżerów mogą zostać nałożone sankcje do 2 mln zł. UOKiK przewiduje możliwość uniknięcia dotkliwych sankcji w ramach programu łagodzenia kar (leniency).

- Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy uniknięcia kary pieniężnej. Przedsiębiorców i menadżerów zainteresowanych programem łagodzenia kar zapraszamy do kontaktu z Urzędem. Pod specjalnym numerem telefonu: 22 55 60 555 prawnicy UOKiK odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące wniosków leniency, również anonimowe - poinformował UOKiK.