Nowe oznaczenia paliw w Polsce opisuje dokument stworzony przez resort klimatu. A jego tytuł brzmi: Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego.

Reklama

Co kryje się za tym zawiłym opisem? Ministerstwo twierdzi, że zawarte w nim rozwiązania są zgodne z zasadami oznakowania stosowanymi w Unii Europejskiej.

– Sporządzony projekt ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego jednolitych zasad dotyczących sposobu oznakowania paliw. (...) W chwili obecnej właściciele stacji w Polsce oznaczają dystrybutory paliw ciekłych oraz pistolety wydawcze w sposób przez siebie przyjęty – wyjaśnił resort.

Tu warto zauważyć, że niektóre stacje paliw oraz producenci aut już stosują się do unijnej dyrektywy obowiązującej od października 2018 roku. Tym samym stacje, które jeszcze nie wprowadziły u siebie nowej symboliki, teraz będą do niej zmuszone. Jednak to nie koniec. Nowe etykiety pojawią się nie tylko na dystrybutorach paliw. Rozporządzenie wprowadza także obowiązek ich stosowania w instrukcji obsługi nowych samochodów, czy na korku lub klapce wlewu paliwa. A tak mają wyglądać nowe symbole?

Benzyna w kółku, czyli E5, E10 lub E85

Przy tankowaniu benzyny trzeba będzie zwrócić uwagę, czy sięgamy po pistolet oznaczony symbolem z kółkiem. Wewnątrz pojawi się E5, E10 lub E85. Litera "E" oznacza etanol. A liczba określi maksymalną zawartość procentową etanolu w paliwie, która jest bezpieczna dla pojazdu.

  • Paliwo ciekłe typu benzyny silnikowej oznacza się identyfikatorem w kształcie okręgu, w środku którego zamieszcza się symbol "EX", gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość biokomponentów lub eterów wyrażoną w procentach objętościowych – wyjaśnia ministerstwo.

Diesel w kwadracie. Tankujesz B7, B10

Jeśli chodzi o olej napędowy, to dla tego paliwa zastrzeżono kwadrat. A w jego środku będą wpisywane symbole B7, B10 lub XTL. "B" należy odczytywać jako biodiesel. Wartość obok to maksymalna zawartość procentowa biodiesla w paliwie, która jest dopuszczalna do użycia w pojeździe.

  • Paliwo ciekłe typu oleju napędowego oznacza się identyfikatorem w kształcie kwadratu, w środku którego zamieszcza się symbol "BX", gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość biokomponentów wyrażoną w procentach – wytłumaczył resort w rozporządzeniu.

Ministerstwo Klimatu proponuje, aby rozporządzenie weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Od dziś dokument przechodzi proces opiniowania, a na ścieżce ma przed sobą jeszcze osiem etapów.

Nowe oznaczenia paliw w Polsce / Materiały prasowe