Działa już nowelizacja przepisów, dzięki której wydłużone będą terminy ważności: prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy), pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym pieniądze, świadectwa kierowcy, legitymacje instruktora nauki jazdy, legitymacje egzaminatora i świadectwa instruktora techniki jazdy.

Reklama

– Wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – powiedział Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. – Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w ciągu 60 dni trzeba będzie wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć – wyjaśnił.

Zawieszone zostało także wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym. Dodatkowo w czasie epidemii zawodowi kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie będą musieli przechodzić i dostarczać okresowych badań lekarskich i psychologicznych. Po odwołaniu epidemii mają 60 dni na wypełnienie zaległego obowiązku.

Kary znikają do końca 2020 roku

Wydłużony zostaje również termin ważności czasowej rejestracji pojazdu. Takie rozwiązanie będzie obowiązywało do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. – Przepis ten zapewnia przedłużenie ważności czasowej rejestracji pojazdu, a zatem możliwość poruszania się pojazdem w ruchu drogowym, bez konieczności udawania się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do urzędu po odbiór dowodu rejestracyjnego lub w celu przedłużenia czasowej rejestracji – wyjaśnia Huptyś.

Ponadto do 180 dni został wydłużony termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Przed wprowadzeniem nowych rozwiązań obowiązywały przepisy nakazujące zarejestrować auto lub motocykl w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub zawiadomić w tym terminie starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Inaczej groziła kara od 200 do 1000 zł. Wydłużone do 180 dni terminy mają obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.

Dowód rejestracyjny samochodu / dziennik.pl / Tomasz Sewastianowicz