Czy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu zawsze grozi kara?

Nie.
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu) lub w stanie po użyciu alkoholu (stężenie we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu) jest zabronione i karalne, o ile odbywa się ono w ruchu lądowym.

Reklama

Jak wskazał Sąd Najwyższy, pojęcie ruchu lądowego obejmuje swoim zakresem nie tylko drogi publiczne i strefy zamieszkania, ale wszelkie miejsca ogólnie dostępne, na których odbywa się rzeczywisty ruch pojazdów, a więc również drogi wewnętrzne (wyrok Sądu Najwyższego z 28 maja 2008 r., sygn. akt IV KK 29/08).

Grunt rolny (pole), podobnie jak podwórko przydomowe, które nie są dostępne dla nieograniczonej liczby pojazdów, nie mogą być uznane za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów. Poruszający się po nich kierowca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Reklama

PODSTAWA PRAWNA
• art. 178a par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.)
• art. 87 par. 1 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)

Reklama
Czy wiesz, że alkohol przyczynia się do śmierci ponad 3 milionów osób rocznie na całym świecie? Bądź rozważny, zachowaj umiar. Zawsze sprawdzaj promile zanim wsiądziesz za kółko. Skorzystaj z naszego prostego narzędzia >>SPRAWDŹ alkotest on-line