Przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego twierdzą, że około 70 proc. ankietowanych Polaków jest zainteresowanych działaniami związanymi z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Zdecydowana większość jest za zaostrzeniem kar za łamanie przepisów, zwłaszcza za jazdę pod wpływem alkoholu.

Reklama

Z badania wynika również, że Polacy zauważają problem prędkości jako czynnika wpływającego na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Egzekwowanie jej ograniczenia akceptuje ponad 85 proc. badanych. Dużym poparciem cieszy się również wprowadzany właśnie odcinkowy pomiar prędkości, akceptowany przez 70 proc. badanych.

Znacznie więcej, bo aż 90 proc. badanych popiera blokady alkoholowe. Podobnie, bo 80 proc., jest za wzmocnieniem ochrony pieszych, poprzez nałożenie na kierowców obowiązku zatrzymania się przed przejściem dla pieszych już w momencie gdy niechroniony uczestnik ruchu drogowego zbliża się do przejścia i sygnalizuje zamiar przekroczenia jezdni, a nie jak obecnie dopiero wówczas gdy na przejściu się znajdzie.

Kolejnym wnioskiem płynącym z zakończonego badania jest poparcie dla edukacji w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Aż 95 proc. badanych uważa, że rząd powinien położyć większy nacisk nie tylko na działania związane z zapewnieniem lepszej (bardziej bezpiecznej) infrastruktury ale i na szkolenie kierowców, kampanie społeczne oraz edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.