Nowy taryfikator mandatów i punktów karnych przewiduje srogie konsekwencje za złamanie przepisów drogowych. Po ostatnich zmianach kary finansowe potrafią przyprawić o zawrót głowy. Do tego znacznie łatwiej można stracić prawo jazdy.

Reklama

Wyprzedzanie to manewr zaliczany do najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych. Można go wykonać w odpowiednich warunkach określonych przepisami oraz znakami drogowymi. Prawo przewiduje też sytuacje zakazujące wyprzedania. Tak jest w przypadku znaków A-16 i D-6 – znaczenie obu powinien znać oraz respektować każdy kierowca. Czym grozi ich zignorowanie lub przegapienie?

Znak A-16 – co oznacza znak A-16?

Znak ostrzegawczy A-16 informuje kierowcę o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejściem poza skrzyżowaniami, gdy może ono nie być widoczne odpowiednio wcześnie. Z przepisów wynika, że odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.

Reklama
Znak ostrzegawczy A-16 informuje kierowcę o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych / Materiały prasowe
Reklama

Znak D-6 – co oznacza znak D-6?

Znak D-6 (przejście dla pieszych) oznacza miejsce, w którym piesi mogą przechodzić przez jezdnię. Kierowca zbliżając się do miejsca oznaczonego znakiem D-6 ma obowiązek zdjąć nogę z gazu i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo osób znajdujących się w takich miejscach lub na nie wchodzących. Tabliczka T-27 umieszczona pod znakiem D-6 wskazuje, że przejście jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Przejście dla pieszych znak drogowy D-6 / dziennik.pl / Konrad Żelazowski

Znak A-16 i znak D-6 - jak powinien zachować się kierowca?

Kierowca widząc znaki A-16 i D-6 musi zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Wyprzedzanie w takich miejscach nie jest najlepszym pomysłem. Szczególnie, że policja w przypadku wykroczeń wobec niechronionych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści, użytkownicy UTO, motorowerzyści i motocykliści) potrafi być szczególnie surowa. Co ważne, punkty karne i mandaty drogówka wylicza według zaostrzonych zasad.

Policjant kontroluje kierowców / Policja

Wyprzedzanie między znakami A-16 i D-6 – mandat, punkty karne i utrata prawa jazdy

Kierowcy mają swoje za uszami, jeśli chodzi o "traktowanie" pieszych. Z najnowszych statystyk KGP wynika, że od początku 2023 roku nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu było przyczyną 1164 wypadków, w których zginęło 49 osób (rok temu 1178 i 72 ofiary). Omijanie przed przejściem dla pieszych - 14 wypadków i 1 zabity (rok temu 17 i 1 zabity). Wyprzedzanie przed przejściem było przyczyną 5 wypadków (rok temu 6 zdarzeń i 2 zabitych).

– Przypominam kierowcom, że w myśl nowego taryfikatora mandat karny za wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim wynosi pierwszy raz: 1500 zł – powiedział nam nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

– Przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy mandat jest liczony podwójnie i wyniesie już 3 tys. zł. Podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim (między znakami A-16 i D-6). Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy po 15 punktów karnych. W warunkach recydywy kolejne 15 pkt. karnych to wynik 30 punktów i utrata prawa jazdy – podliczył policjant.

Policyjny dron kontroluje wykroczenia kierowców / Policja / fot. Policja w Turku

Wykroczenia kierowcy wobec pieszego. Jaki mandat w recydywie?

Taryfikator mandatów 2023 zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w 13 przypadkach. W tym przepisy wskazują cztery najgroźniejsze przewinienia wobec pieszych:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).
Przycisk na przejściu dla pieszych / dziennik.pl / Konrad Żelazowski

Kierowca kontra pieszy, oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista:

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego; nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
Prawo jazdy i dowód rejestracyjny / dziennik.pl