Policjant kieruje ruchem. Co oznaczają gesty?

Sytuacja, w której funkcjonariusz kieruje ruchem nie należy do codzienności. Zdarza się, że kierowcy zupełnie nie wiedzą jak się zachować, bywają zdezorientowani, a gesty policjanta są dla nich zagadkowe. Bez znajomości przepisów nie ma mowy o płynnym ruchu, a za niestosowanie się do poleceń wydawanych przez mundurowego można nawet dostać mandat.

Co znaczą poszczególne gesty i jak odczytywać pozycje, w jakiej ustawiony jest policjant. Jak wygląda osoba, która jest uprawniona do kierowania ruchem i co na to przepisy prawa?

Reklama

Kiedy policjant może kierować ruchem?

Reklama

Nie ma konkretnych wymogów, które mówią, kiedy funkcjonariusz policji lub inna uprawniona osoba może kierować ruchem. Zazwyczaj dzieje się tak w szczególnych przypadkach, np. podczas świąt, pielgrzymek, czasowych blokad i objazdów dróg.

Policjant kieruje ruchem / Policja / Policja

Wtedy, gdy standardowa organizacja ruchu mogłaby przynieść więcej szkody, niż pożytku, do gry wchodzi odpowiednia osoba. Osoba, a nie tylko policjant, bo art. 6 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że kierować ruchem mogą również:

1) policjant;
2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
3) funkcjonariusz Straży Granicznej;
3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
3b) umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;
3c) strażnik gminny (miejski);
4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
5) osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
6) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
7) kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
7a) ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
8) strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
9) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
10) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
11) funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
12) pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego


Reklama

Gesty kierującego ruchem ważniejsze od znaków

Co sprawia trudność kierowcom? Najczęściej nie mogą się oni "przemóc", by ruszyć z miejsca wtedy, gdy sygnalizacja świetlna tego zabrania, a policjant - nakazuje. Warto jednak pamiętać, że polecenia wydawane przez kierującego ruchem mają pierwszeństwo. Znaki drogowe i sygnalizacja świetlna przestają obowiązywać. Podobnie jest przecież ze znakiem "STOP", który umieszczany jest często przy skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Nie działa on wtedy, gdy sygnalizacja jest sprawna i nadaje sygnały w odpowiednich barwach.

Odpowiednie zapisy regulujące te kwestie znajdziemy w art. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

  • Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
  • Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
  • Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.
Kontrola drogowa, mandat, policja / Materiały prasowe / Policja

Jakie gesty kierującego ruchem należy znać?

W sytuacji, w której ruchem kieruje policjant, trzeba uważnie obserwować jego gesty i pozycję. Może on wskazywać kierunek ruchu, ale i np. żądać zatrzymania w konkretnym miejscu skrzyżowania. Mundurowi wiedzą, że wydawane przez nich polecenia najczęściej wyrywają kierowców z pewnego schematu i przełamują drogową rutynę - główna zasada brzmi "bez paniki".

Jak prawidłowo interpretować kierowanie ruchem przez policjanta?

  • Policjant jest zwrócony przodem lub tyłem do pojazdów, lub pieszych i ma wyciągnięte poziomo ręce - zakaz wjazdu dla kierowców lub zakaz wejścia dla pieszych,
  • Policjant podnosi jedną rękę, a drugą ma ułożoną wzdłuż ciała - należy zachować szczególną ostrożność, za chwilę nastąpi zmiana kierunku ruchu,
  • Policjant trzyma jedną rękę na skos - wskazuje kierowcy miejsce do zatrzymania się na skrzyżowaniu,
  • Policjant podnosi rękę w ten sposób, że wewnętrzna strona dłoni jest kierowana w stronę kierowców - należy się zatrzymać,
  • Policjant stoi bokiem i ma prawą rękę wyciągniętą do przodu, a lewą wykonuje gest przywołujący - pojazdy, które nadjeżdżają z lewej strony, mogą skręcić w lewo,
  • Policjant stoi bokiem, lewą rękę ma podniesioną prostopadle do ciała i zgiętą w łokciu, a prawą wykonuje gest przywołujący - pojazdy znajdujące się po jego prawej stronie mogą skręcić w lewo,
  • Policjant jedną dłoń trzyma pionowo na wysokości twarzy, a drugą poziomo z tyłu głowy - sygnalizuje otwarcie ruchu dla kierowców, do których jest ustawiony bokiem, a zakaz przemieszczania się dla tych, do których stoi przodem lub tyłem.

Trwa ładowanie wpisu

Mandat za zignorowanie poleceń kierującego ruchem

Czasami uparte niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy może skutkować karą. Mówi o tym art. 92 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.W praktyce oznacza to mandat w wysokości do 500 zł i aż 15 punktów karnych! Wykroczenie może się okazać kosztowne nie tylko kierowców, ale i dla pieszych. W ich przypadku grzywna wynosi 100 zł.

Kontrola prędkości, kontrola drogowa / Policja / Policja