Reklama

Droga S10 łącząca Bydgoszcz z Toruniem to ważny i długo wyczekiwany odcinek dla kierowców poruszających się pomiędzy dwoma największymi miastami w województwie. Do tej pory musieli korzystać z drogi krajowej nr 10 (DK10) nazywanej przez kierowców i okolicznych mieszkańców "drogą śmierci". To dlatego, że bardzo często dochodzi na niej do śmiertelnych wypadków.

Ostatnie tragiczne zdarzenie miało miejsce 12 sierpnia w Emilianowie. Z zderzeniu czterech samochodów zginęła czteroosobowa rodzina z Wielkopolski. Kierowca Toyoty nagle zjechał na lewy pas jezdni i uderzył w ciężarówkę, która na skutek zderzenia zjechała na drugą stronę jezdni i uderzyła w Skodę jadącą z przeciwnej strony. Samochodem podróżowała czteroosobowa rodzina – ojciec i dwoje nastolatków zginęli na miejscu, a ich matka zmarła na następny dzień w szpitalu.

Droga S10 Bydgoszcz-Toruń, nowy odcinek

Trasa ekspresowa S10 zaplanowana pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem ma 50 kilometrów długości. Inwestycję podzielono na cztery odcinki realizacyjne. W maju GDDKiA podpisała w umowy na budowę dwóch z nich:

Reklama
  • Bydgoszcz Południe – Emilianowo (z rozbudową drogi krajowej nr 25),
  • Solec – Toruń Zachód.

Łączna długość tych dwóch odcinków to 30 km, a wartość podpisanych umów opiewa na 836 mln zł. Wykonawcą będzie konsorcjum Kobylarni i Mirbudu oraz firma Intercor.

Budowa trasy szybkiego ruchu powiększa się o kolejny odcinek Emilianowo – Solec o długości 8,6 km. Początek trasy wyznaczono na wschód od planowanego węzła Emilianowo. Nowa droga będzie prowadzić w kierunku Torunia do Solca Kujawskiego, ale skończy się przed planowanym węzłem Solec. Inwestycja przewiduje budowę Obwodu Utrzymania Drogi, a także nowego węzła Makowiska.

Realizacją kontraktu o wartości prawie 240 mln zł zajmie się firma Polaqua. Ten sam wykonawca budował w województwie kujawsko-pomorskim m.in. czwarty odcinek drogi ekspresowej S5 wchodzący w skład obwodnicy Bydgoszczy. Kilka tygodni temu firma Polaqua nie przystąpiła do podpisania umowy na realizację trasy S6 na odcinkach Koszalin - Sławno i Sławno - Słupsk

Czas realizacji na budowę wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynosi 41 miesięcy (bez okresów zimowych). To oznacza, że pierwsze samochody pojawią się na tym odcinku dopiero w 2026 roku.

Nowy fragment drogi wraz z pozostałymi odcinkami będącymi w realizacji zostanie podłączony do użytkowanej przez kierowców drogi ekspresowej S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Aktualnie kierowcy mogą korzystać z 24-kilometrowego odcinka biegnącego w tym rejonie.

W ubiegłym roku GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kolejnego odcinka Wyrzysk – Bydgoszcz. Fragment trasy o długości 40 km jest nadal na etapie rozpatrywania decyzji. Termin rozpatrzenia sprawy mija 26 września 2022 roku.

Droga S10 z problemami. Brak wykonawcy ważnego odcinka

Podczas realizacji budowy drogi ekspresowej S10 pojawiło się kilka trudności. W maju nie udało się podpisać umowy na budowę odcinka Toruń Zachód – Toruń Południe o długości 12 km. GDDKiA pracuje wyłonieniem najkorzystniejszej oferty w przetargu, w którym udział wzięło 7 wykonawców, a jedna z ofert została odrzucona.

Reklama

Droga jest szczególnie wyczekiwana przez mieszkańców Torunia, ponieważ umożliwi bezpośredni wjazd na autostradę A1. Podpisanie umowy powinno nastąpić w ciągu kilku miesięcy.

Trasa S10 połączy się z A1. GDDKiA zbuduje trzeci pas

Dzięki nowej trasie S10 kierowcy będą mogli łatwiej przedostać się z głównych ośrodków województwa kujawsko-pomorskiego do stolicy. Droga będzie miała wspólny przebieg z autostradą A1 na długości 35 km. W przyszłości pojawi się tam trzeci pas. W styczniu Minister Infrastruktury uzgodnił Program Inwestycji dla prac przygotowawczych dla rozbudowy A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ o dodatkowy (trzeci) pas ruchu.

Dalekobieżne plany zakładają, że ruch tranzytowy pomiędzy Szczecinem a Warszawą przeniesie się na autostradę A2, co automatycznie spowoduje zwiększenie natężenia ruchu na autostradzie A1.

Droga ekspresowa S10 połączy Szczecin z OAW

Droga ekspresowa S10 to jedna z głównych tras przebiegających przez Polskę. W przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Cała trasa o długości 460 km wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płock, aż do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW).