Europejska produkcja samochodów ciężarowych wynosi ponad 460 tys. szt. rocznie. Elementem konstrukcyjnym zawieszenia każdego z tych pojazdów są strzemiona do mocowania resorów. W każdej ciężarówce jest ich od 8 do 16. Największym europejskim producentem i światowym liderem jakości strzemion do resorów jest przedsiębiorstwo Pol-Necks Sp. z o.o. z Torunia, które pokrywa ok. 50% zapotrzebowania rynku. Dodatkowo Pol-Necks dostarcza swoje strzemiona producentom osi i naczep. Dziś toruńska firma, zatrudniająca 180 pracowników, produkuje ponad 2,9 mln sztuk strzemion rocznie dla 25 montowni. Za produkowane strzemiona, w zgodzie z wdrożonymi standardami zarządzania jakością, Pol-Necks zdobył tytuł Laureata Programu Najwyższa Jakość QI 2011.

Reklama
Cała produkcja polskiego potentata, będącego częścią międzynarodowego koncernu samochodowego Frauenthal Automotive Components, z siedzibą w Wiedniu, odbywa się w zakładzie produkcyjnym w Toruniu. Firma, mimo, że nie jest powszechnie znaną, produkuje niezmiernie ważny element dla marek rozpoznawalnych na całym świecie (Volvo, Renault, Scania, Daimler, MAN).
Powstała w 1993 r. firma Pol-Necks początkowo zajmowała się produkcją stalowych elementów konstrukcyjnych. Od 2000 roku produkuje strzemiona dla motoryzacji. Dziś jest niezaprzeczalnym liderem w tej branży, tak pod względem wielkości, jak i jakości produkcji. - Śmiało możemy stwierdzić, że połowa ogólnej liczby ciężarówek produkowanych w Europie jeździ z naszymi strzemionami - mówi Grzegorz Klecha, Prezes Zarządu Pol-Necks Sp. z o.o.
Strzemiona są konstrukcyjnym elementem złącznym o wysokiej wytrzymałości, w postaci specjalnie wyprofilowanej (w kształcie litery „U”), nagwintowanej dwustronnie śruby. Są stosowane w zawieszeniach do mocowania resorów do osi. Są jednocześnie ważnym elementem bezpieczeństwa pojazdu.
Produkowane w szerokim zakresie w Pol-Necks strzemiona (od 0,3 kg do 16 kg) cechuje najwyższa jakość, możliwa do osiągnięcia dzięki bardzo dobremu przygotowaniu technicznemu pracowników, wyspecjalizowanemu parkowi maszynowemu i wdrożonym standardom zarządzania. Dzięki zaangażowaniu ludzi, wdrożonej polityce jakości i organizacji pracy firma gwarantuje również 100-procentową precyzję dostaw (nieprzerwanie od 2005 roku!).
Przewagę konkurencyjną toruńskiego przedsiębiorstwa powiększa wyjątkowy, opracowany przez własny dział rozwoju proces produkcyjny, własne laboratoria badawcze, elastyczność produkcji oraz szybkie przezbrajanie maszyn. Jako jedyny w Europie, Pol-Necks jest w stanie zareagować wzrostem produkcji na zwiększone zapotrzebowanie rynku.
- Nasz proces jest naprawdę unikatowy. Posiadamy własny dział rozwoju a pracujący tam specjaliści ciągle rozwijają nasze metody produkcji. Jako jedyni stosujemy indukcyjne metody podgrzewania prętów bezpośrednio przed hartowaniem. Jednocześnie produkujemy strzemiona kute na zimno. Posiadamy bardzo dużą hartownię a proces zamyka bardzo nowoczesna metoda pokrycia antykorozyjnego - wymienia prezes G. Klecha.Badania strzemion są przeprowadzane we własnych laboratoriach (mechanicznym, metalograficznym i chemicznym), gdzie wykonywane są wszystkie testy wymagane przez naszych klientów, łącznie z badaniem wytrzymałości zmęczeniowej czy współczynnika tarcia na gwincie.
Mamy określoną klarowną strategię na najbliższe lata – dodaje Matthias Thalheim, członek zarządu Pol-Necks. Stawiamy na długoterminowe partnerskie relacje z odbiorcami, dostawcami a przede wszystkim z własnymi pracownikami. Aż cztery (z dziesięciu) inicjatyw strategicznych dotyczą bezpośrednio naszych pracowników. Innowacyjność bazująca na kompetencjach technicznych i organizacyjnych to nasz wyróżnik w branży. Stosujemy metody ciągłego doskonalenia wywodzących się z filozofii kaizen (TPM, 5S, SMED, TQM). Nie zapominamy jednak o ludzkiej stronie prowadzonego przez nas biznesu.
Toruńska firma jest uczestnikiem programu Global Compact, będącego największą na świecie inicjatywą na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju powołanego przez ONZ, do którego przystąpiło już ponad 8,7 tys. członków ze 130 krajów, kierujących się zasadami praw człowieka, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i przeciwdziałania korupcji. - Dzięki uczestnictwu w tym projekcie możemy korzystać z doświadczeń światowych uczestników Global Compact. Dążymy do tego, aby zasady zrównoważonego rozwoju stały się częścią naszej codziennej działalności, kultury organizacyjnej, jak i strategii całej firmy - podkreśla Matthias Thalheim.
Firma utrzymuje pozytywne relacje z pracownikami, klientami, kontrahentami, będąc jednocześnie aktywnym uczestnikiem życia społecznego regionu, wspierając inicjatywy charytatywne, kulturalne, sportowe - Niejednokrotnie aktywność taka inicjowana jest przez naszych pracowników, którzy poświęcając swój własny czas, energię i ciężar finansowania, pomagają różnym placówkom, jak np. Ośrodkowi Leczenia Uzależnień, fundując upominki świąteczne - podkreśla Grzegorz Klecha.
Pol-Necks stawia na rozwój w zgodzie z ideami biznesu społecznie odpowiedzialnego, promując rozwój własnych pracowników oraz kontynuując długotrwałą współpracę z klientami i kontrahentami, tworząc środowisko dla technologicznej innowacji i ciągłego doskonalenia. Efektem tych działań będzie utrzymanie pozycji lidera branży i opinia preferowanego pracodawcy w regionie.