Po kolizji mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich to wezwanie policji w miejsce zdarzenia, która ustali winowajcę kolizji.

Reklama

Obie strony mogą także spisać oświadczenie powypadkowe, w którym opiszą przebieg zdarzenia, wykaz uszkodzeń oraz określą, po której stronie leży wina. Oświadczenie musi zawierać kilka niezbędnych informacji - datę, godzinę i miejsce kolizji, dokładne dane uczestników i właścicieli samochodów (jeśli kierujący nie jest właścicielem auta) oraz numery polis ubezpieczeniowych i nazwę ubezpieczycieli. Można też dopisać ewentualnych świadków.

>>>Zobacz, jak kupić używane auto

Bardzo przydatna, szczególnie dla ustalenia winnych wypadku i późniejszego procesu likwidacji szkody, jest dokumentacja fotograficzna. Jeśli mamy więc taką możliwość, zróbmy zdjęcia z miejsca zdarzenia. O jednym koniecznie trzeba pamiętać: nie odjeżdżaj z miejsca kolizji bez spisania takiego oświadczenia.

Gdy potrzebna jest fachowa pomoc...

Niektóre wypadki mogą uszkodzić samochód do tego stopnia, że kontynuacja jazdy nim nie jest możliwa i trzeba wezwać pomoc drogową (numer kontaktowy kierowca znajdzie na tylnej lewej szybie). Można skorzystać także z pomocy drogowej ubezpieczyciela (kontakt na polisie), lub wezwać holownik z serwisu - telefon podany jest w książce serwisowej. Uwaga na czające się w pobliżu "sępy lawetowe"!

Wypadek? Uważaj oszusta za kierownicą - czytaj dalej>>>"Samochód może być holowany do naszego serwisu na parking czynny 24h na dobę. Po każdej kolizji klient powinien powiadomić telefonicznie dział blacharsko-lakierniczy. Kontakt ten jest niezbędny, aby określić procedury, które należy dokonać w celu naprawy blacharsko-lakierniczej, czyli procedury zgłoszenia szkody, zakresu i terminu naprawy.” - wyjaśnia Andrzej Pomykacz, kierownik działu blacharsko-lakierniczego śląskiego dilera Auto-Boss (diler samochodów marki Ford i Volvo).

>>>Koniec fałszowania liczników w autach!

Ocena szkód. Nie ma co się spieszyć, czasem nie widać uszkodzeń, dopiero np. po zdjęciu osłon lub podniesieniu maski widać, że straty są znacznie większe (przedziurawiona, pogięta chłodnica czy pęknięte reflektory). Dlatego nie zgadzaj się na "rozliczenie na miejscu"! Złym pomysłem jest także wymiana wizytówek, telefonów i odkładanie sprawy na później - oszust może wyprzeć się wszystkiego!

"Auto-Boss obsługuje szkody z wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Pomaga również w kompletowaniu dokumentów koniecznych do likwidacji szkody. W swojej usłudze daje możliwość rozliczenia bezgotówkowego, oraz wynajęcie samochodu zastępczego na czas naprawy. Klient na bieżąco jest informowany o tym, na jakim etapie jest szkoda i naprawa pojazdu" - dodaje Pomykacz.

U blacharza, czyli likwidacja szkody krok po kroku…

Krok 1.

Czas trwania naprawy blacharsko-lakierniczej zależy od stopnia uszkodzenia samochodu i zakresu naprawy. Podczas przekazania samochodu do serwisu wystawiane jest zlecenie naprawy oraz przyjęcie niezbędnych dokumentów od klienta (protokołu oględzin, upoważnienia do odbioru odszkodowania). Po przyjęciu dokumentów od poszkodowanego następuje odbiór samochodu, który polega na wstępnym porównaniu uszkodzeń z protokołu oględzin, spisaniu uszkodzeń nie związanych ze szkodą. Spisywany jest także przebieg, stan paliwa i rzeczy pozostawione w samochodzie przez klienta.

Wypadek? Uważaj oszusta za kierownicą - czytaj dalej>>>Krok 2.

Samochód wraz z dokumentami trafia na dział blacharski. Po umyciu samochodu i rozbiórce uszkodzonych elementów jest sprawdzany z zakresem naprawy i protokołem oględzin sporządzonym przez firmę ubezpieczeniową. W przypadku rozbieżności zostają powołane dodatkowe oględziny. Po tych czynnościach zostają zamówione części zamienne.

Reklama

Krok 3.

Pracownik blacharni po pobraniu z magazynu wszystkich części niezbędnych do wykonania naprawy przystępuje do pracy. Po ich zakończeniu następują oględziny międzyfazowe pod względem poprawności wykonanej naprawy.

Krok 4.

Samochód trafia na dział lakierniczy gdzie są lakierowane uszkodzone elementy zgodnie z protokołem oględzin.

Krok 5.

Po naprawie lakierniczej samochód trafia na dział blacharski w celu dozbrojenia wymienionych elementów i całkowitego zakończenia naprawy. Po umyciu samochodu następuje kontrola ostateczna dokonywana przez mistrza, która polega na sprawdzeniu jakości naprawy blacharsko- lakierniczej, czystości samochodu i poprawności działania kontrolek i świateł.

Krok 6.

Po dokładnym sprawdzeniu samochodu dodatkowo przez doradcę blacharsko-lakierniczego następuje poinformowanie klienta o możliwości odbioru samochodu. Po przybyciu właściciela pojazdu zostaje wyjaśniony zakres naprawy, otrzymuje on kopię faktury i certyfikat 3-letniej gwarancji na wykonaną naprawę. O stłuczce zapominamy i cieszymy się sprawnym samochodem!