Ministerstwo Finansów zdecydowało się podnieść maksymalne stawki opłat za odholowanie. Podwyżki dotyczą wszystkich kategorii pojazdów. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Reklama

W przypadku usunięcia pojazdu opłaty będą wynosić odpowiednio:

• rower oraz motorower – 118 zł (zamiast 115 zł),

• motocykl – 232 zł (zamiast 227 zł),

• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (samochód osobowy) – 503 zł (zamiast 494 zł)

• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 628 zł zamiast 616 zł

• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 887 zł (zamiast 871 zł)

• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1308 zł (zamiast 1284 zł)

• pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1591 zł (zamiast 1362 zł)

Za przechowywanie pojazdu na parkingu, opłaty za każdą dobę wynosić będą odpowiednio:

• za rower oraz motorower – 22 zł (zamiast 21 zł)

• za motocykl – 29 zł (zamiast 28 zł)

Reklama

samochód osobowy – 42 zł (zamiast 41 zł)

• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 54 zł (zamiast 53 zł)

• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 79 zł (77 zł)

• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 142 zł (zamiast 139 zł)

• pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1591 zł (zamiast 1357 zł)

• za pojazd przewożący materiały niebezpieczne -208 zł (zamiast 204 zł)

Nowe opłaty mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku, a za ich wprowadzenie odpowiadają władze powiatowe. Rada Powiatu ustala je corocznie, uwzględniając przy tym stawki maksymalne ogłaszane przez ministra finansów.

Kiedy właściciel musi zapłacić za usunięcie pojazdu?

Przepisy określają szereg sytuacji, gdy za usunięcie pojazdu musi zapłacić jego właściciel. Lista obejmuje przypadki, gdy:

- pojazd został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to prawnie niedozwolone, utrudnia ruch lub stanowi innego typu zagrożenie dla bezpieczeństwa;

- kierowca nie okaże dokumentu potwierdzającego obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu (ubezpieczenie OC) lub dowodu opłacenia składki na to ubezpieczenie, jeżeli pojazd jest ubezpieczony w kraju nienależącym do UE; pojazd przekroczył dozwoloną masę całkowitą, wymiary lub nacisk osi;

- pojazd jest prowadzony przez osobę nieuprawnioną do tej czynności – nie posiada ona prawa jazdy lub zostało jej wstrzymane – i w aucie nie znajduje się nikt, kto mógłby przejąć kierowanie pojazdem;

- kierowca jest nietrzeźwy lub nie ma przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania bądź posiadania pojazdu; stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, uszkadza drogę lub szkodzi środowisku;

- pojazd został pozostawiony na parkingu dla niepełnosprawnych mimo nieoznakowania kartą parkingową, która to umożliwia.