Duża liczba obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce sprawia, że coraz częściej pojawiają się pytania o kwestie sprzedaży samochodu Ukraińcom. Na wstępie warto wiedzieć, że sprzedaż pojazdu takim osobom nie różni się od transakcji z obywatelami innych krajów. Nie ma znaczenia fakt, że Ukraina nie należy do Unii Europejskiej.

Reklama

Transakcje w drugą stronę są również coraz bardziej popularne. Wielu obywateli Ukrainy po przyjeździe do Polski często zamierza pozbyć się swoich samochodów. Z jednej strony może to być ciekawa okazja na zakup wyjątkowego modelu, który nie jest dostępny na naszym rynku lub wyjątkowego youngtimera. Z drugiej strony warto mieć na uwadze, że stan techniczny samochodów przywiezionych ze wschodu może pozostawiać wiele do życzenia. Wszystko dlatego, że na Ukrainie nie ma obowiązku przeprowadzania co roku badania technicznego.

W obu przypadkach warto sprawdzić, jak wyglądają procedury sprzedaży bądź zakupu takich samochodów, jakie dokumenty są potrzebne do takiej transakcji oraz z jakimi kosztami trzeba się liczyć.

Reklama

Sprzedaż samochodu na Ukrainę. Jakie procedury obowiązują, jakie dokumenty są potrzebne?

Reklama

Planując sprzedaż samochodu obywatelowi Ukrainy warto zadbać o przygotowanie dwujęzycznej wersji umowy, która będzie zawierać wszystkie najważniejsze dane. Korzystając z polskich szablonów umów trzeba pamiętać, że na Ukrainie nie występuje numer PESEL. Oprócz tego w umowie powinny się znaleźć wszystkie dane osobowe kupującego i sprzedającego:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania lub zamieszkania,
 • numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny,
 • numery dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i informacja, jaki organ i kiedy je wydał,
 • data i miejsce zawarcia umowy, niekiedy sprzedający podają dokładną godzinę transakcji,
 • cena sprzedaży w formie liczbowej i pisemnej,

Kolejną kwestią są dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:

 • marka i model samochodu,
 • kolor,
 • rok produkcji,
 • numery rejestracyjne,
 • numer VIN,
 • aktualny przebieg.

Warto umieścić w umowie klauzulę z informacją, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu oraz oświadczenie, że w chwili sprzedaży samochód spełnia warunki techniczne dopuszczenia do ruchu drogowego. Często w umowie stosuje się również oświadczenie kupującego, że jest jedynym właścicielem i ma prawo dysponowania sprzedawanym samochodem. Na koniec obie strony muszą czytelnie podpisać umowy.

Sprzedający jest zobowiązany przekazać nowemu właścicielowi samochodu następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • kartę pojazdu
 • kluczyki,
 • potwierdzenie zawarcia ważnej polisy OC.

Taki zestaw dokumentów pozwoli obywatelowi Ukrainy zarejestrować pojazd w tamtejszym urzędzie. Na tym w zasadzie kończą się obowiązki sprzedającego, ponieważ wszystkie niezbędne tłumaczenia potrzebne do zarejestrowania samochodu na Ukrainie leżą po stronie kupującego.

Volkswagen Passat na ukraińskich numerach rejestracyjnych / Tomasz Sewastianowicz

Sprzedaż samochodu na Ukrainę trzeba zgłosić do urzędu i ubezpieczyciela

Sprzedający musi jeszcze zadbać o zgłoszenie sprzedaży auta w wydziale komunikacji starostwa powiatowego (do 30 dni) oraz ubezpieczycielowi (14 dni). Od momentu powiadomienia zakładu ubezpieczeń wszelkie prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC przechodzą na nabywcę.

Natomiast brak zgłoszenia sprzedaży w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni grozi karą w wysokości od 200 do 1000 zł. Można to zrobić osobiście w urzędzie, dostarczając zawiadomienie o zbyciu pojazdu wraz z kopią dowodu sprzedaży (np. umowa kupna-sprzedaży) oraz okazać dowód osobisty. Zbycie pojazdu można zgłosić przez internet przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu certyfikowanego. Do takiego zgłoszenia wystarczają dane nabywcy pojazdu i skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego sprzedaż lub darowiznę.

Kupujący udaje się wtedy autem do swojego kraju na dotychczasowych tablicach rejestracyjnych, a po zarejestrowaniu samochodu zagranicą tamtejszy urząd powinien poinformować polski wydział komunikacji. Na tej podstawie nastąpi wyrejestrowanie samochodu w Polsce.

Sprzedaż samochodu na Ukrainę i wyrejestrowanie w Polsce

Innym rozwiązaniem jest wyrejestrowanie auta w polskim wydziale komunikacji w momencie sprzedaży pojazdu. Tuż po podpisaniu umowy sprzedaży trzeba się wybrać wraz z nabywcą do urzędu.

Tam należy złożyć wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu wraz z umową potwierdzającą zbycie pojazdu za granicę. Następnie trzeba okazać dokument tożsamości, oddać tablice rejestracyjne, a także przekazać dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu do unieważnienia.

Obcokrajowiec otrzyma wtedy tzw. tablice wywozowe (tymczasowe tablice rejestracyjne) oraz czasowy dowód rejestracyjny Dzięki temu będzie mógł pojechać zakupionym samochodem do domu. Nabywca musi pamiętać o konieczności wykupienia ubezpieczenia krótkoterminowego na czas powrotu do kraju, ponieważ dotychczasowe ubezpieczenie OC przestanie działać w momencie wyrejestrowania. Ważność tablic i dokumentów wynosi 30 dni od daty wydania. Jeśli auto będzie transportowane do kraju docelowego na lawecie, tablice nie będą potrzebne.

Wyrejestrowanie pojazdu kosztuje 10 zł. Trzeba mieć na uwadze, że raz wyrejestrowanego pojazdu nie zarejestrujemy ponownie w Polsce, poza kilkoma bardzo wyjątkowymi przypadkami. Wyrejestrowanie samochodu od razu po sprzedaży auta wymaga trochę zachodu, ale pozwala uniknąć wielu potencjalnych kłopotów i stresu.

Jakie samochody Ukraińcy sprowadzają z Polski?

Na początku kwietnia br. władze Ukrainy zadecydowały o tymczasowym zwolnieniu z opłat celnych (obowiązywał do końca czerwca) dla używanych samochodów sprowadzanych do kraju. Ta decyzja mocno pobudziła tamtejszy rynek. Tym bardziej, że auta są tam bardzo potrzebne, gdyż dotychczasowy park pojazdów został zdziesiątkowany po rosyjskiej agresji. W kwietniu wwieziono na Ukrainę 33,5 tys. samochodów, w maju 98 tys., a w czerwcu 105,3 tys. W ostatnich dniach czerwca na granicach panowało prawdziwe oblężenie – dziennie wwożono na Ukrainę 7,5 tys. samochodów. Ponad jedna trzecia pochodziła z Polski.

Jak podaje IBRM Samar, na Ukrainę wyjeżdżają głównie samochody, które będą służyć do codziennej jazdy. Jak wynika ze statystyk, średni wiek importowanych na Ukrainę pojazdów wynosi 14 lat, a średnia cena to 4,27 tys. dolarów (w przeliczeniu ok. 19 tys. zł).

Najpopularniejsze modele samochodów importowanych na Ukrainę:

 • Volkswagen Passat
 • Volkswagen Golf
 • Skoda Octavia
 • Audi A6
 • Audi A4
 • Renault Megane
 • Volkswagen Touran
 • Opel Zafira
 • Opel Astra
 • Ford Focus
Volkswagen passat / Volkswagen / www.martinmeiners.de
Volkswagen passat / Volkswagen

Czy samochód z Ukrainy musi mieć badanie techniczne w Polsce?

Samochody do 3,5 t DMC w Ukrainie nie podlegają badaniom technicznym. Jakim więc cudem auta ukraińskie bez wymaganego w Polsce badania technicznego legalnie jeżdżą po naszych drogach?

– Aut z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi nie dotyczą przepisy unijne. W Polsce obowiązuje dla nich konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu w 1968 r. Dotyczy ona ruchu pojazdów w ruchu międzynarodowym powiedział dziennik.pl Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. – Sygnatariuszami tej konwencji, oprócz innych krajów, są Polska i Ukraina. Zgodnie z jej postanowieniami uważa się pojazd za będący w ruchu międzynarodowym, jeżeli pojazd zarejestrowany za granicą pozostaje na terytorium państwa nie dłużej niż rok, bez dłuższej przerwy – wyjaśnił i wskazał, że jedyną prawną możliwością (jeśli zajdzie taka konieczność) wykonania badania technicznego pojazdu zarejestrowanego w Ukrainie jest wykonanie okresowego badania technicznego po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– Jeśli diagnosta potwierdzi, że pojazd jest sprawny, badanie zakończy się wynikiem pozytywnym i zostanie określony termin następnego badania w zależności od daty pierwszej rejestracji. Jeśli pojazd okaże się niesprawny, badanie zakończy się wynikiem negatywnym – wyjaśnił szef PISKP.

Jak wygląda ukraiński dowód rejestracyjny samochodu?

Ukraiński dowód rejestracyjny jest plastikowy i formatem przypomina polski dowód osobisty lub blankiet prawa jazdy. Nie ma tam żadnej wzmianki o badaniu technicznym, czy terminie jego ważności. Można za to znaleźć na nim takie dane jak:

 • numer rejestracyjny samochodu,
 • data pierwszej rejestracji,
 • data rejestracji,
 • rok produkcji,
 • oznaczenie właściciela pojazdu,
 • data ważności dowodu,
 • marka,
 • typ,
 • model pojazdu,
 • oznaczenie handlowe,
 • numer VIN,
 • dopuszczalna masa całkowita,
 • masa własna,
 • kategoria pojazdu,
 • pojemność silnika,
 • rodzaj paliwa,
 • kolor nadwozia,
 • liczba miejsc (liczba miejsc siedzących),
 • seria i numer dokumentu
 • data jego wydania.

Zakup samochodu z Ukrainy – procedura rejestracji, dokumenty, opłaty

Wielu obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski pozbywa się swoich samochodów, co często jest okazją do zakupu ciekawych modeli, które nie występują na naszym rynku. Żeby zarejestrować w polskim wydziale komunikacji samochód przywieziony z Ukrainy do Polski należy złożyć wniosek o rejestrację pojazdu we właściwym starostwie dla miejsca zamieszkania. Przy sprowadzaniu nowego samochodu będą potrzebne następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • karta pojazdu (o ile została wydana) wraz z tłumaczeniem,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji,
 • oryginalny dowód zakupu pojazdu lub inny dowód własności (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura) wraz z tłumaczeniem,
 • potwierdzenie opłat niezbędnych do zarejestrowania pojazdu,
 • dowód odprawy celnej przywozowej (dotyczy importu pojazdu spoza UE).

Jeśli sprowadzamy z Ukrainy samochód używany, przed rejestracją trzeba skompletować następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego własność pojazdu sprzedaży (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • karta pojazdu (jeśli została wydana) wraz z tłumaczeniem,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny z wpisanym ważnym przeglądem technicznym wraz z tłumaczeniem,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat niezbędnych do zarejestrowania pojazdu,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC (do wglądu),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu – jeśli pojazd nie ma tablic albo jeśli tablice trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony – wystarczy złożyć oświadczenie,
 • dowód odprawy celnej,
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu,
 • dowód opłacenia akcyzy.

Zakup samochodu z Ukrainy. Ile wynosi akcyza, gdzie zapłacić?

Sprowadzając samochód z Ukrainy należy pamiętać o zapłaceniu akcyzy zgodnie z poniższymi stawkami:

 • 3,1 proc. wartości, w przypadku pojazdu z silnikiem o pojemności do 2000 cm3,
 • 18,6 proc. wartości w przypadku pojazdu z silnikiem o pojemności większej niż 2000 cm3.

Obliczając wysokość podatku akcyzowego trzeba przeliczyć wartość samochodu na złotówki. Najlepiej wykorzystać do tego aktualne kursy walut podawane na stronie Narodowego Banku Polskiego. Jeśli obliczamy akcyzę dla zakupionego pojazdu musimy uwzględnić kurs obowiązujący w dniu, gdy samochód przekroczył granicę.

Warto mieć na uwadze, że od 1 stycznia 2020 roku ustawodawca wprowadził specjalne stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych. Wysokość akcyzy wynosi:

 • 1,55 proc. wartości samochodu – dla tzw. pełnych hybryd (HEV) oraz miękkich hybryd (MHEV), w których pojemność silnika nie przekracza 2000 cm3.
 • 9,3 proc. wartości samochodu – dla pełnych (HEV) i miękkich hybryd (MHEV), których pojemność silnika przekracza 2000 cm3.

Najkorzystniejsza stawka akcyzy obowiązuje w przypadku sprowadzania hybryd typu plug-in (PHEV; ładowana z gniazdka), których silniki nie przekraczają pojemności 2000 cm3 lub samochody elektryczne o rozszerzonym zasięgu (REX). Pojazdy z takim napędem są całkowicie zwolnione z akcyzy.

Od 2017 roku opłaty z tytułu akcyzy dokonuje się w Urzędzie Skarbowym. Można to zrobić osobiście lub skorzystać z możliwości wykonania przelewu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (https://puesc.gov.pl). Ważne jest, żeby złożyć deklarację AKC-U/S do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego (w tym przypadku przekroczenia granicy), ale nie później niż w dniu rejestracji samochodu. Na zapłatę akcyzy pozostaje 30 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Ile wynoszą opłaty za rejestrację w Polsce samochodu sprowadzonego z Ukrainy?

Bez względu na to, czy rejestrujemy pojazd nowy czy używany, w większości przypadków trzeba zapłacić 180,50 zł. Na całkowity koszt rejestracji składają się opłaty za wydane druki, tablice i opłaty ewidencyjne.

 • 13,50 zł – pozwolenie czasowe (ważne 30 dni),
 • 54 zł – dowód rejestracyjny,
 • 12,50 zł – znaki legalizacyjne,
 • 18,50 zł – nalepka kontrolna,
 • 80 zł – tablice rejestracyjne,
 • 2 zł – opłata ewidencyjna

Dodatkowe opłaty przy rejestracji samochodu:

 • 17 zł - ustanowienie pełnomocnictwa,
 • 75,50 zł – wydanie karty pojazdu dla samochodów sprowadzonych z zagranicy,
 • 98 zł – dodatkowe badanie techniczne samochody sprowadzonego z zagranicy,
 • 1000 zł – indywidualne tablice rejestracyjne (zamiast 80 zł),
 • 100 zł – tablice rejestracyjne dla pojazdu zabytkowego (zamiast 80 zł).

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

 • ze standardowymi tablicami rejestracyjnymi – 180,50 zł,
 • z indywidualnymi tablicami rejestracyjnymi – 1100,50 zł,
 • samochody zabytkowe – 200,50 zł,
 • samochody sprowadzane z zagranicy – 256 zł,
 • samochody z zagranicy z dodatkowym badaniem technicyzm – 354 zł.
Samochód na ukraińskich numerach rejestracyjnych / Tomasz Sewastianowicz