Przejazd kolejowy. Co mówią przepisy? Jakie błędy popełniają kierowcy?

Kierowcy pamiętają, że za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h grozi utrata uprawnień na 3 miesiące. Jednak gdyby zapytać: Kiedy można wjechać na przejazd kolejowy? Tu poziom wiedzy mogłyby przerazić. Potwierdzają to dane PKP Polskie Linie Kolejowe.

Ze statystyk PKP wynika, że to właśnie kierowcy odpowiadają za 99 proc. wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Podstawowe błędy to m.in. ignorowania znaku "STOP", przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie zamkniętych półrogatek, blokowanie przejazdu przez wjeżdżanie na tory bez możliwości zjazdu, niewłaściwe zachowanie, gdy auto zostanie unieruchomione na torach.

Reklama

Czy trzeba zatrzymać się przed przejazdem kolejowym?

Reklama

Przepisy mówią jasno, że kierowca zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez rogatki, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.

– Oznacza to, że musi m.in. prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające (red. zapory lub półzapory) albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Szczególnie uważać należy podczas warunków, kiedy widoczność jest znacznie ograniczona np. mgła, deszcz czy śnieg – dodał.

Kierowca BMW wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i opadających zapór / policja.pl

Można wjechać na przejazd kolejowy przed zakończeniem podnoszenia zapory?

Zdaniem policji istnieją przynajmniej cztery najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Dlatego po ostatniej nowelizacji przepisy zabraniają kierowcy:

 • Objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 • Wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • Wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • Omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Zasada prostego kąta i mandat 2000 zł plus 15 punktów karnych

Pierwszy punkt z oznacza dla kierowcy, że jeśli nie poczeka kilku sekund do całkowitego podniesienia szlabanu (zapora skierowana w niebo) i przedwcześnie wjedzie na torowisko, a zauważy to policja (dron lub nieoznakowany patrol) czy też wykroczenie nagrają kamery monitoringu, to w myśl taryfikatora słono zapłaci za pośpiech.

Przejazd kolejowy / PKP S.A

Co grozi kierowcy za złamanie zasad obowiązujących na przejazdach kolejowych?

 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – mandat 2000 zł (recydywa w ciągu dwóch lat - 4000 zł) i 15 punktów karnych;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały – mandat 2000 zł (w recydywie 4000 zł) i 15 punktów karnych;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – mandat 2000 zł (w recydywie 4000 zł) i 15 punktów karnych;
 • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu – mandat 250 zł i 5 punktów karnych;
 • przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym – mandat do 3000 zł;
 • naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany – mandat 1000 zł (2000 zł w recydywie) i 10 punktów karnych.
Przejazd kolejowy / PKP S.A

Pieszy i rowerzysta, czyli mandat 2000 zł za przejazd kolejowy

Pieszy czy rowerzysta także może zostać ukarany za nieprawidłowe pokonywanie przejazdu kolejowego. W tym przypadku mandat wynosi 2000 zł.

 • wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie;
 • wejście na przejazd kolejowy za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach.

Zasady bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym

 • Znak STOP oznacza konieczność zatrzymania się przed przejazdem;
 • Czerwone, pulsujące światło to zakaz wjazdu na przejazd;
 • Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy zapewniony jest zjazd z przejazdu;
 • Zbliżając się do przejazdu, należy zachować szczególną ostrożność i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg;
 • W przypadku kiedy samochód znalazł się między rogatkami i silnik działa, wówczas kierowca bez zastanowienia powinien wyłamać szlaban;
 • Jeśli auto się zepsuło i nie da się go uruchomić, kierowca powinien ewakuować wszystkich pasażerów w bezpieczne miejsce. Zadzwonić na 112 i podać operatorowi numer przejazdu z żółtej naklejki umieszczonej na obudowie napędu rogatkowego od strony torów lub na odwrocie krzyża św. Andrzeja. Dzięki tej informacji zostanie wstrzymany ruch pociągów.
Przejazd kolejowy / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.