Trasa S7 Kraków-Myślenice: wszystko zaczyna się od STEŚ

Opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) stanowi kluczowy etap w planowaniu i przygotowaniu każdej nowej trasy. STEŚ dokładnie analizuje różne możliwości przebiegu drogi na konkretnym terenie, uwzględnia przy tym aspekty techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe. Projektanci starają się znaleźć optymalne rozwiązania, biorą pod uwagę zarówno efektywność budowy i eksploatacji drogi, jak i ograniczenie negatywnego wpływu przyszłej trasy na środowisko naturalne.

Zaproponowane warianty w STEŚ precyzyjnie określają przebieg drogi oraz lokalizację inwestycji. Przebieg drogi zawiera się w pasie o szerokości od 80 do 150 metrów, w którym oprócz samej drogi ekspresowej uwzględnione są również inne elementy infrastruktury niezbędne do jej funkcjonowania (chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, wiadukty, parkingi).

Reklama

Trasa S7 Myślenice-Kraków: znaleźć optymalny wariant

Reklama

Zadanie wykonawcy STEŚ będzie polegało na znalezieniu optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą trasą S7 za Myślenicami. Początek trasy przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, ale projektant będzie mógł zaproponować alternatywne lokalizacje, jeśli będą one korzystne i racjonalne. Istnieje możliwość rozważenia wariantów bardziej na zachód lub wschód, jeśli taka lokalizacja będzie uzasadniona.

Tunel Zakopianki - droga S7 / GDDKiA / materiały prasowe

Pozostawienie otwartej opcji rozpoczęcia trasy w innym miejscu niż odcinek A4 Kraków Południe – Kraków Bieżanów umożliwi także rozważenie alternatywnych rozwiązań poza głównym obszarem. Wszystkie proponowane warianty będą musiały uwzględniać również połączenie S7 z projektowaną Beskidzką Drogą Integracyjną (S52), aby zapewnić spójność infrastruktury drogowej w regionie.

Opracowanie Studium będzie trwało dość długo. Znamy terminy

Zła wiadomość? Przygotowanie STEŚ będzie procesem długotrwałym i ma zakończyć się w… 2030 r. W tym czasie planowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców, w ramach których zainteresowani będą mieli okazję przedstawić swoje pomysły, sugestie, wątpliwości i uwagi dotyczące nowej drogi. Inwestycja jest trudna i budzi duże emocje, jednak jest ona potrzebna, co potwierdzają strony zabierające głos w rozmowach na temat przebiegu nowego odcinka S7. Uwaga: na razie żaden z wariantów nowego odcinka S7 przedstawionych w Studium korytarzowym nie jest wskazany jako rekomendowany. 

Po podpisaniu umowy projektant rozpocznie pierwszy etap prac, którym będzie inwentaryzacja obszaru potencjalnego przebiegu nowej drogi ekspresowej. Wykonawca zbierze dostępne dane i przeprowadzi własne badania terenowe, aby poznać warunki panujące na obszarze. Następnie przystąpi do analizy i wstępnego opracowania zebranego materiału. Pierwsze wstępne propozycje przebiegu S7 między Krakowem a Myślenicami są oczekiwane najwcześniej w 2025 r.

Budowa trasy S7 / GDDKiA