Witczyński podkreślił, że budowa obwodnicy wiązała się z "bezprecedensowym rozwiązaniem", które polegało na "podkopaniu" fragmentu tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy pod tunelem metra bez jednoczesnego zatrzymywania ruchu podziemnej kolejki. - Udało nam się poprowadzić fragment Południowej Obwodnicy Warszawy pod tunelem metra bez ingerencji w ruch pociągów - dodał.

Reklama

Roboty przy tym fragmencie, po zakończeniu fazy projektowej, ruszyły w październiku 2017 roku. Witczyński podkreślił, że roczne opóźnienie wynikające z przeciągających się ustaleń administracyjnych z mieszkańcami jest nie do "nadgonienia", natomiast same prace postępują na tyle szybko, że dotrzymanie terminu realizacji inwestycji, zaplanowanego na sierpień 2020 roku nie powinno stanowić dla wykonawcy problemu.

Zdaniem kierownika robót mostowych Astaldi Macieja Bielaka, realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- Jesteśmy na takim etapie budowy, gdzie mamy już cały podkopany tunel metra - podkreślił. Bielak wytłumaczył jednocześnie, że po zrealizowaniu poprzednich etapów budowy, obecnie tunel "wisi" na konstrukcji wsporczej, którą wykonano z obu stron. Wszystko to spoczywa na wykonanych wcześniej ścianach szczelinowych. Na potrzeby następnego etapu wykonywane są tzw. mikropale, które będą zabezpieczać cały grunt znajdujący się pod tunelem metra. Po wykonaniu mikropali powstaną kolejne "oczepy", a całość zostanie zatopiona, żeby móc przejść do następnego etapu budowy, jakim będzie "obniżenie się" z poziomem gruntu o dodatkowe trzy metry.

Kierownik monitoringu Astaldi Paweł Pitera zaznaczył, że jednym z najważniejszych założeń przy planowaniu inwestycji było to, by roboty przebiegały w sposób nieutrudniający ruchu - w szczególności pierwszej linii metra. Jak podkreślił, udaje się to realizować w pełni, a na potwierdzenie tego prowadzony jest bardzo złożony monitoring.

- W samym tunelu metra są to - bazujące na kontroli przemieszczeń punktów pomiarowych - cztery zrobotyzowane tachimetry automatyczne, które kontrolują blisko 140 punktów pomiarowych - pryzmatów - dodał Pitera.

W ramach realizacji POW na odcinku pomiędzy węzłem "Puławska" a węzłem "Lubelska" zaplanowano budowę: drogi ekspresowej długości 18,5 km, mającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym węzłów: "Ursynów Zachodni", "Ursynów Wschodni", "Przyczółkowa", "Wał Miedzeszyński", "Patriotów" oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł "Czerniakowska Bis", który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński” oraz urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.