Wyścig z czasem rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała do kontynuacji prac na autostradzie A4 konsorcjum firm: Strabag, Heilit+Woerner, Poldim i IMB Podbeskidzie. Jeszcze w tym samym miesiącu została podpisana umowa i przekazano plac budowy wykonawcy. Dla firm budowlanych największym wyzwaniem będzie czas – konsorcjum zobowiązało się wykonać zadanie w ciągu zaledwie 15 miesięcy.

– Strabag mógł podjąć się tego zadania z uwagi na doświadczoną kadrę, która realizowała podobne kontrakty – mówi Paweł Antonik, prezes Strabag Budownictwo Infrastrukturalne.

Strabag to jeden z najbardziej doświadczonych koncernów drogowych w Polsce. Na swoim koncie ma m.in. modelowe wykonanie koncesyjnego odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl-Świecko, jak również budowę odcinka autostrady A1.

Do realizacji małopolskiej inwestycji obejmującej budowę ok. 21 km odcinka autostrady A4 zaangażowanych zostało 150 osób z kadry zarządzającej i personelu biurowego firmy, a także około 700 pracowników fizycznych i 120 pracowników z firm podwykonawczych, głównie z regionu. Konsorcjum zdecydowało się współpracować z większością firm zaangażowanych w budowę A4 z poprzednim wykonawcą, który zszedł z budowy w lutym 2011 r. Wykonawca dysponuje pokaźnym parkiem maszyn potrzebnych do prowadzenia prac, m.in. koparek, ładowarek i walców. Na budowie zgromadził w sumie 230 jednostek sprzętu ciężkiego.

W ramach konsorcjum Heilit+Woerner wybuduje 12,2 km autostrady, Strabag – 16 obiektów mostowych, a pozostali udziałowcy – Poldim i IMB Podbeskidzie – 8 km odcinka A4 oraz 9 obiektów mostowych.

Budowa pełną parą ruszyła w październiku. Pierwsze prace drogowe objęły odhumusowanie i zagęszczenie drogi na całym odcinku A4 objętym kontraktem, poprawę dróg dojazdowych do terenu budowy, oczyszczenie rowów odwadniających, zdjęcie 10-cm warstwy powierzchniowej oraz przygotowanie podłoża na różnych odcinkach budowy.

Do końca 2011 r. pracownicy konsorcjum wykonali: ok. 200 tys. m sześc. nasypów, rozpoczęli wykonywanie robót naprawczych po poprzednim wykonawcy, jak również wykonywanie rowów melioracyjnych wraz z odwodnieniem i oczyszczeniem zastoisk wodnych. Na tym etapie prac drogowych wykonano już drogi serwisowe prowadzące na teren budowy oraz wzmocniono podłoże za pomocą kolumn kamiennych i kolumn typu „jet grounting” polegających na wstrzykiwaniu pod ciśnieniem w grunt betonowej mieszanki.

Wykonawca zabrał się także do kontynuowania budowy obiektów inżynieryjnych. Naprawiono elementy nieprawidłowo wykonane przez poprzedniego budowniczego trasy, w przypadku trzech obiektów wykonano ustroje niosące, a w pięciu obiektach położono izolację bitumiczną. Pracownicy konsorcjum rozpoczęli też prace przy następnych obiektach. W trzecim miesiącu robót prowadzonych na A4 przebudowano także dwie linie średniego napięcia i dwie niskiego napięcia oraz przygotowano pod budowę cztery kolejne. Zgodnie z planem rozpoczęła się już przebudowa kolizji wysokiego napięcia i budowa kanalizacji deszczowej.

Kierowcy nie będą musieli długo czekać na pierwsze efekty szerokiego frontu robót. Już w marcu samochody wjadą na most wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Wokowice – Biadoliny, a na węzeł Wierzchosławice z odcinkiem trasy A4 dwa miesiące później. Po całym 21-km odcinku A4 kierowcy będą jeździć na początku lutego 2013 r.

Zadowoleni będą nie tylko kierowcy. W trosce o okolicznych mieszkańców oraz ze względu na ochronę środowiska naturalnego powstanie ponad 25 km ekranów akustycznych chroniących przed hałasem. Wykonane zostaną także przejścia dla zwierząt. Firmy skupione w konsorcjum są również odpowiedzialne za wykonanie infrastruktury technicznej powiązanej z funkcjonowaniem autostrady oraz miejscami obsługi podróżnych.

Realizowany przez Strabag fragment A4 to część autostrady przecinającej Polskę od Zgorzelca do Korczowej. Odcinek Brzesko – Wierzchosławice to ostatni przed Tarnowem fragment dwupasmowej trasy biegnącej w kierunku Krakowa. Wartość kontraktu realizowanego przez konsorcjum firm Strabag i Heilit+Woerner wynosi 641,8 mln zł brutto.