Korzystanie z wynajmu długoterminowego zawsze pozwala zaoszczędzić cenny czas, przenieść na jednego kontrahenta odpowiedzialność za pełną mobilność floty, zminimalizować zakres rozliczeń i negocjacji oraz liczbę faktur. Istotna jest też możliwość załatwienia wszystkich spraw w jednym miejscu. Niższe są także ceny aut, ponieważ firmy oferujące wynajem długoterminowy dzięki dużym zamówieniom otrzymują od producentów samochodów rabaty, sięgające 20 proc. Wszystkie elementy oferty są dostosowane do potrzeb klienta i nie zawierają dodatkowych, rzadko wykorzystywanych usług.

Reklama

Outsourcing zarządzania

Wynajem długoterminowy to nowoczesne rozwiązanie, skierowane do tych firm, które chcą użytkować samochody za stałą ratę miesięczną, zawierającą koszt finansowania, ubezpieczenia, likwidacji szkód komunikacyjnych, asistance, przeglądów i napraw serwisowych, samochody zastępcze, wymiany opon oraz karty paliwowe. Okres trwania umowy wynosi najczęściej od 2 do 5 lat, choć możliwe są inne rozwiązania. Z wynajmu mogą korzystać wszystkie firmy, niezależnie od ilości samochodów i wielkości firmy. Zakres usług jest dopasowany do potrzeb i wymagań każdej firmy.

Wynajem długoterminowy należy odróżnić od wynajmu krótkoterminowego (STR - Short-term rental), który cechuje się tym, że czas trwania umowy wynajmu wynosi maksymalnie 24 miesiące. Ponadto firma STR finansuje samochody w dowolnej formie. Dowolny jest też zakres usług finansowych i rozwiązań w zakresie ryzyka.

Nawet 20 proc. oszczędności

Koszty zarządzania samochodami firmowymi można ograniczyć. Według danych firm członkowskich Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), wprowadzenie w samodzielnie zarządzanej flocie przedsiębiorstwa programów oszczędnościowych, skutecznej kontroli, szkoleń oraz sprawnego raportowania, może ograniczyć miesięczne wydatki o 5-10 proc.. Jeszcze skuteczniejszym sposobem, który pozwala zaoszczędzić 10-20 proc., jest powierzenie zarządzania flotą zewnętrznemu dostawcy – firmie CFM.

Największą grupę wydatków na flotę – około 57 proc. – stanowią koszty amortyzacji pojazdów i zakupu paliwa. Wysoka amortyzacja wpływa na obniżenie wartości księgowej aut i wyższą wartość ich odsprzedaży. W przypadku zużycia paliwa – najprostszym, dostępnym od ręki i mało absorbującym firmę sposobem na ograniczenie spalania nawet o 10-20 proc., są szkolenia z zakresu technik jazdy. Oszczędności przyniesie również – przy wyższych przebiegach – wybór silników diesla do floty przedsiębiorstwa.

Jazda ekologiczna to również jazda bezpieczna. Udział kierowców flotowych w innego rodzaju szkoleniach – z bezpiecznej jazdy – nie tylko obniża liczbę i skutki wypadków, ale pozwala negocjować stawki ubezpieczeń za samochody, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe tworzą oferty po gruntownej analizie szkodowości floty danego klienta. Ubezpieczenia stanowią 13 proc. kosztów utrzymania parku pojazdów. Kolejne elementy składowe wydatków na flotę to: po 12 proc. – koszty kredytu oraz przeglądów i wymiany opon, a także podatki i koszty administracyjne, które łącznie obejmują 6 proc. wydatków.

Ułatwienia w organizacji firmy

Outsourcing daje klientom więcej czasu na koncentrację na właściwej działalności firmy, redukuje ryzyko związane z użytkowaniem pojazdu oraz zapewnia stałe koszty, wygodne przy planowaniu i przygotowywaniu budżetów. Firma oferująca usługę wynajmu długoterminowego oznacza uproszczenie procedur związanych z korzystaniem z floty pojazdów w przedsiębiorstwie. W praktyce jest to jedna umowa, jeden kontakt (zazwyczaj numer telefonu), zastępujący kontakt z wieloma dostawcami - dealerami, brokerami, usługodawcami).

Przy wyborze partnera CFM przedsiębiorca powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na zakres oferowanej usługi i jasne zapisy umowne. Z uwagi na wielowymiarowość i elastyczność produktu, można tu stworzyć wiele rozwiązań – znacznie różniących się ceną i zakresem opieki – jak najlepiej dopasowanych do specyfiki floty klienta. Jak w wielu innych sytuacjach, podejrzanie niska cena, wyraźnie odbiegająca od poziomu rynkowego, powinna budzić obawy o możliwość wywiązania się potencjalnego partnera z umowy. Równie istotne jest zwracanie uwagi na doświadczenie firmy CFM, szczególnie w zakresie obsługi wielu marek samochodów.W firmach, które decydują się na wynajem długoterminowy zmienia się rola menedżera zatrudnionego do zajmowania się flotą pojazdów - głównie w zakresie jego obowiązków. Wcześniej był on odpowiedzialny za wszelkie sprawy administracyjne związane z obsługą floty, jak zakup i sprzedaż samochodów, koordynowanie oraz nadzór współpracy z serwisami czy zarządzanie kartami paliwowymi. W jego kompetencjach leżało również negocjowanie warunków z dużą liczbą dostawców usług flotowych i z firmami ubezpieczeniowymi.

Wraz z decyzją o outsourcingu floty, z administratora, organizującego cały proces zarządzania, staje się on koordynatorem współpracy z firmą wynajmu długoterminowego. Pozwala mu to skupić się na doskonaleniu polityki flotowej w firmie oraz na wprowadzaniu i doskonaleniu procedur w kontaktach zarówno z użytkownikami aut, jak i z partnerem CFM.

Reklama

W krajach, w których usługa CFM ma znacznie większe tradycje, stanowisko fleet managera jest często przekształcane na stanowisko leasing managera. Tego typu krok jest niejako usankcjonowaniem roli osoby odpowiedzialnej za flotę po stronie klienta, jako administratora kontraktów leasingowych oraz koordynatora współpracy z dostawcą CFM.

Rynek wynajmu

Przedsiębiorstwa zrzeszone w pierwszej połowie 2010 r. w PZWLP w sumie udostępniały klientom w ramach wynajmu długoterminowego ponad 76,2 tys. pojazdów, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. o 7,72 proc. Pojazdy te są udostępnione przede wszystkim w ramach wynajmu pełnego (ponad 63 tys.). natomiast w ramach usługi wyłącznie zarządzania flotą (FM) ponad 9 tys. samochodów, a usługi leasing z serwisem - nieco ponad 4 tys. pojazdów. Wynajem w pełnym zakresie nie tylko cieszy się największym zainteresowaniem, ale i notuje największą dynamikę wzrostową.

Jan Borkowski

Słownik: rodzaje wynajmu długoterminowego

Pełny wynajem długoterminowy (FSL - Full Service Leasing)
1. Finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy.
2. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego.
3. Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
4. Musi obejmować przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny). Inne z nich to: ubezpieczenie, likwidacja szkód, wymiana i serwis opon, assistance i samochody zastępcze, obsługa kart paliwowych, door-to-door oraz aportowanie.Leasing z serwisem (LS - Leasing & Service)
1. Finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego.
2. Ryzyko RV (wartość rezydualna, czyli końcowa) po stronie korzystającego.
3. Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
4. Musi obejmować przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego.Wyłączne zarządzanie flotą (FM - Fleet Management)
1. Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą.
2. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy.
3. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.


Liderzy wynajmu długoterminowego CFM w I połowie 2010 r.
1. Masterlease Polska 19 740
2. LeasePlan Fleet Management 13 629
3. Arval Service Lease 11 211
4. ING Car Lease 8 671
5. Carefleet 6 102


Liderzy sektora FSL
1. LeasePlan Fleet Management 11 405
2. Masterlease Polska 11 158
3. Arval Service Lease 10 940


Liderzy sektora LS
1. Masterlease Polska 8 453
2. Bankowy Fundusz Leasingowy 2 107
3. Volkswagen Leasing 1 044


Liderzy sektora FM
1. Corpo Flota 2 223
2. LeasePlan Fleet Management 2 205
3. KBC Autolease 762


Źródło: PZWLP