Kontrolerzy NIK zbadali, jak oddział GDDKiA w Olsztynie koordynował zimowe dyżury utrzymania dróg krajowych (zadanie dyżurujących polega ba wysyłaniu pługów, solarek i piaskarek wszędzie tam, gdzie są one niezbędne).

W efekcie kontroli NIK zarzuca olsztyńskiemu oddziałowi GDDKiA, że w blisko 70 proc. rozstrzygniętych przetargów warunki udziału w prowadzonych postępowaniach sformułowano w taki sposób, żeby ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców. 

Kontrolerzy podkreślają, że w konsekwencji naruszano jedną z podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych - zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.