Podwyżka kilometrówki to temat, który interesuje właścicieli prywatnych samochodów wykorzystywanych celów służbowych. Dotychczasowe stawki miały się nijak do rzeczywistych kosztów użytkowania samochodu.

Reklama

Podwyżka kilometrówki to temat, który trafił na tapet pod koniec ubiegłego roku. W połowie października 2022 r. w Centrum Legislacji Rządowej pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie zmiany stawki, która obowiązywała od 2007 roku.

Podwyżka kilometrówki w 2023 r., nowe stawki

Zmiana stawek to efekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Reklama

Nowe stawki kilometrówki, które będą obowiązywać już od 16 stycznia 2023 r. wyglądają następująco:

 • samochód osobowy z silnikiem o pojemności do 900 cm3 – 0,89 zł,
 • samochód osobowy z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,
 • motocykl – 0,69 zł,
 • motorower – 0,42 zł.
Reklama

Podwyżka kilometrówki w 2023 r., stare stawki

Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia (16 stycznia 2023 r.) będą jeszcze obowiązywać stawki ustalone 15 lat temu:

 • samochód osobowy z silnikiem o pojemności do 900 cm3 – 0,5214 zł,
 • samochód osobowy z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
 • motocykl – 0,2302 zł,
 • motorower –0,1382 zł.

Podwyżki kilometrówki w 2023 roku są wysokie, ale tylko z pozoru. Dla najmniej znaczącej kategorii motorowerów wzrosły o prawie 204 proc., ale dla najważniejszej – samochodów z silnikiem o pojemności 900 cm3 - wzrosły tylko o niecałe 24 proc. Wprowadzone zmiany to w zasadzie korekta stawki, nie odzwierciedlająca podwyżek, jakie miały miejsce na przestrzeni kilkunastu lat.

Dla pracodawcy oznacza to wyższe koszty działalności i konieczność zwracania wyższych sum za korzystanie z prywatnego samochodu podczas wykonywania obowiązków służbowych. Dotychczasowa stawka nie zachęcała do korzystania z samochodu. Zwłaszcza w świetle ostatnich podwyżek paliwa oraz ciągle rosnących kosztów eksploatacji samochodu.

Podwyżka kilometrówki w 2023 r., kto może się starać o zwrot?

Obowiązujące przepisy precyzują, że o zwrot kosztów użytkowania pojazdu mogą się zwrócić osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie).

Podwyżka kilometrówki w 2023 r., jak obliczyć zwrot?

Zwrot kosztów użytkowania pojazdu do celów służbowych jest rozliczany na podstawie miesięcznego ryczałtu. Jest to iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu na jazdy lokalne. Pracownik musi złożyć pisemne oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. W oświadczeniu powinny się znajdować następujące dane pojazdu:

 • marka i model,
 • pojemność silnika, 
 • numer rejestracyjny. 

Dokument powinien zawierać informacje o dniach nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu, np. z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także liczbę dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Za każdy dzień nieobecności pracownika kwotę ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą.

Podwyżka kilometrówki w 2023 r., jakie obowiązują limity?

Przepisy określają również limity dotyczące kilometrówki. Są zależne od ilości mieszkańców w gminie lub mieście, gdzie zamieszkuje pracownik:

 • 300 km miesięcznie — do 100 tys. mieszkańców,
 • 500 km miesięcznie — ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
 • 700 km miesięcznie — ponad 500 tys. mieszkańców,
 • 1500 km miesięcznie — limit dla pojazdów użytkowanych w służbie leśnej,
 • 3000 km miesięcznie – limit dla pojazdów użytkowanych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej.

Zwrot kosztów za kilometrówkę jest zwolniony z podatku dochodowego (na podst. art. 21 ust. 1 pkt 23 b ustawy o PIT).