Czy w Polsce jest obowiązek zmiany opon na zimowe?

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego od lat postuluje, aby wprowadzić w Polsce obowiązek wymiany opon na zimowe. Cel? Chodzi o bezpieczeństwo. Ogumienie letnie nie radzi sobie zimą. Zarówno mieszanka gumowa, jak i bieżnik nie są w nim przystosowane do niskich temperatur, śniegu czy lodu. Niestety apele PZPO nie spotykają się z aprobatą kolejnych rządów. A to może oznaczać jedno. Ani w roku 2021, ani w roku 2022 nie pojawił się obowiązek zmiany opon na zimowe. Nie ma żadnych przepisów, które poruszałyby tę kwestię.

Mandat za brak opon zimowych? Prawie niemożliwe, prawie.

Reklama

Nie ma obowiązku zmiany opon na zimowe w Polsce. To oznacza, że nie może być też mandatu za brak opon przeznaczonych na sezon chłodny. Czy zatem za ogumienie kary nie można dostać wcale? Nie do końca. Polskie przepisy przewidują sytuację, w której kierujący otrzyma karę grzywy. Tyle że ta dotyczy przypadków odnoszących się do stanu opon. Policjant może wystawić mandat gdy:

  • bieżnik w oponach zamontowanych w pojeździe ma mniej niż 1,6 mm wysokości,
  • na ścianie bocznej lub bieżniku widać uszkodzenia chociażby w postaci spękań,
  • bieżnik jest na tyle zużyty (chociażby punktowo), że widać konstrukcję wewnętrzną opony, a w tym chociażby drutówkę,
  • na oponie jest wyraźnie widoczny guz.
Reklama

Ile wynosi mandat za opony? 2022 rok ze sporą podwyżką!

Do końca roku 2021 kara za opony wynosił maksymalnie 500 zł. Jej wysokość zmieniła się jednak 1 stycznia 2022 roku wraz z wprowadzeniem w życie nowego taryfikatora mandatów. Obecnie policjant na bloczku mandatowym może wskazać kwotę wynoszącą od 20 do 3000 zł. Konkretną sumę wybiera uznaniowo. Podstawą do wystawienia grzywny jest art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń, czyli wykroczenie przeciwko innym przepisom.

Zobacz również: Mandat 3 tys. zł za śnieg. Policja już stosuje ostre kary

Za opony można też stracić dowód rejestracyjny

Mandat za złe opony w roku 2022 jest wyższy. To jednak nie koniec. Bo kierujący musi się liczyć również z innymi sankcjami. W najlepszym przypadku funkcjonariusz zabierze mu dowód rejestracyjny pojazdu. A właściwie to nie tyle zabierze, co zablokuje go elektronicznie za pomocą właściwego wpisu w CEPiK. W sytuacji, w której stan ogumienia będzie zagrażał bezpieczeństwu jazdy (skrajne zużycie bieżnika lub guz), policjant może wycofać pojazd z ruchu.

Warto pamiętać o tym, że zły stan ogumienia oznacza także problemy w czasie przeglądu technicznego. Diagnosta nie przedłuży jego ważności.

Polacy zmieniają opony na zimowe. Jednak... trochę zbyt późno

W Polsce nie ma i nie będzie obowiązku zmiany opon na zimowe. Czy w tej informacji może pojawić się zatem jakiś pozytyw? Tak i ten płynie z badań ankietowych. Bo choć obowiązku nie ma, Polacy i tak zmieniają ogumienie na sezonowe. Taką właśnie postawę w badaniu Continentala zadeklarowało 75 proc. polskich kierowców. Jeżeli chodzi o resztę, dodatkowe 18 proc. eksploatuje ogumienie całoroczne.

Badanie przeprowadzone na zlecenie Continentala wykazało jednak inny problem. Zaledwie 22 proc. ankietowanych wie, że opony zimowe zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa od temperatury 7 stopni Celsjusza. A to oznacza, że konieczna jest dodatkowa edukacja dotycząca optymalnego terminu zmiany ogumienia. Kiedy zmienić opony na zimowe? To właśnie 7 stopni Celsjusza jest granicą. Gdy taka temperatura utrzymuje się w ciągu dnia, kierowca powinien pojawić się u wulkanizatora. Pierwszy śnieg to zdecydowanie zbyt późno.