Straż Graniczna zyska więcej możliwości do karania kierowców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt przepisów zmieniających rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze SG są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Reklama

Potrzebę zmian MSWiA tłumaczy m.in. charakterem służby strażników. Resort zauważa, że patrole SG nie tylko ścigają przemytników czy tropią cudzoziemców nielegalnie przekraczających granicę. Zielone mundury mają coraz więcej pracy wewnątrz kraju – ujawniają przypadki nielegalnego pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, ale też chronią międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Stąd kierowcy powinni liczyć się z konsekwencjami swoich wybryków popełnionych pod nosem Straży Granicznej nawet setki kilometrów od granicy, szczególnie na trasach tranzytowych.

Straż Graniczna może karać kierowców mandatami, ale często prosi policję o pomoc

Resort jest też świadomy, że strażnicy po ujawnieniu wykroczenia często musza wzywać patrol drogówki.

– W praktyce, w wielu podejmowanych interwencjach, funkcjonariusze Straży Granicznej nie mogą stosować środków właściwych dla trybu mandatowego wobec uczestników ruchu drogowego, ze względu na brak stosownego uprawnienia – zauważa ministerstwo. – Takie sytuacje wymuszają potrzebę zwracania się o pomoc do funkcjonariuszy policji w celu nałożenia na sprawcę wykroczenia grzywny w drodze mandatu karnego. Powoduje to obniżenie efektywności działań Straży Granicznej jak i policji, w tym dodatkowe koszty ekonomiczne interwencji związane z dojazdem funkcjonariuszy policji lub też kierowaniem do sądu wniosków o ukaranie – uzasadnia MSWiA.

Reklama

Nowe przepisy mają ułatwić zadanie Straży Granicznej i odciążyć policję.

Straż Graniczna / PAP / Darek Delmanowicz

Za co mandat od Straży Granicznej, czyli pięć nowych wykroczeń i stawki

Oczywiście przyłapany na gorącym uczynku musi liczyć się ze stawkami z nowego taryfikatora, a od połowy września będzie obowiązywać zasada podwojenia kary za recydywę jeśli sprawca ponownie popełni to samo wykroczenie.

Zmiany przygotowane przez MSWiA dodają strażnikom możliwość ukarania kierowcy mandatem w pięciu sytuacjach:

 • art. 86 § 1 – spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności – mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł),
 • art. 86b § 1 i 2 – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i inne zachowania naruszające prawa osób pieszych – mandat 1500 zł (3 tys. zł w recydywie),
 • art. 92b – naruszenie zakazu wyprzedzania – 1000 zł (2 tys. zł od września),
 • art. 96a § 1 i 2 – nieuprawnione oznakowanie pojazdu jako uprzywilejowanego – areszt 14 dni lub grzywna,
 • art. 97a – niedozwolone objeżdżanie zapór na przejazdach kolejowych i wjeżdżanie na przejazdy kolejowe – 2000 zł (w przypadku recydywy stawka 4 tys. zł).

Straż Graniczna zmierzy prędkość czy zatrzyma dowód rejestracyjny

– Wielu zmotoryzowanych nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie tylko policja ruchu drogowego przygląda się ich poczynaniom – powiedziała dziennik.pl Julia Langa, Yanosik.pl. – Mandaty można otrzymać również od Straży Granicznej, która już od dłuższego czasu dysponuje m.in. możliwością mierzenia prędkości, z jaką poruszają się kierowcy, możliwości zatrzymania dowodu rejestracyjnego czy powiadomienia UFG o braku polisy OC danego pojazdu – wskazała.

Straż Graniczna w Warszawie / Straż Graniczna
Straż Graniczna na lotnisku Okęcie / Straż Graniczna

1500 zł to mandat dla kierowcy za wykroczenia wobec pieszego

Szczególnie w przypadku pieszych warto kierowcom przypomnieć 10 sytuacji, w których grozi mandat:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście;
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania;
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

– Rozszerzenie katalogu wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, umożliwi strażnikom szybką i adekwatną reakcję na popełnione wykroczenia przez uczestników ruchu drogowegooceniło MSWiA. Projekt rozporządzenia jest obecnie w fazie uzgodnień międzyresortowych.

Ilu strażników granicznych jest w Polsce?

Straż Graniczna ochrania ponad 3,5 tys. km polskiej granicy, z czego prawie 1,6 tys. km przypada na odcinek granicy zewnętrznej. W Straży Granicznej służy dziś 14,6 tys. funkcjonariuszy (4392 kobiet i 10 246 mężczyzn) oraz ponad 3,3 tys. pracowników cywilnych. Ponad 7 tys. funkcjonariuszy wchodzi w skład korpusu chorążych, 4,8 tys. to podoficerowie, a 2,5 tys. to oficerowie.

Jeep Wrangler Sahara / Straż Graniczna