Tak zakłada złożony przez PSL projekt zmian ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194).
Reklama
Ustalenie odszkodowania ma następować równolegle z oddaniem własności pod inwestycję. Przyspieszeniu ulec ma też sama wypłata. Na wniosek osoby uprawnionej do odszkodowania w terminie do 30 dni od jego złożenia wypłacona zostanie zaliczka w wysokości 70 proc. całości odszkodowania.

Obywatel zwróci?

Proponowane zmiany mają spowodować, że osoba uprawniona otrzyma pieniądze jeszcze przed tym, jak zezwolenie na budowę drogi zyska status ostatecznej decyzji.
– Dziś odszkodowanie powinno być wypłacone w terminie 30 dni od dnia, gdy decyzja staje się ostateczna. Ale to jedynie pobożne życzenie. Mamy postępowania, gdzie mimo upływu jednego roku strona wciąż nie uzyskała odszkodowania – zauważa dr Michał Jackowski, adwokat, partner kancelarii Grzybkowski Guzek Jackowski Adwokaci z Poznania.
Reklama
Projekt przewiduje też możliwość wdrożenia procedury wycofującej wypłatę odszkodowania. Jeśli zezwolenie na realizację inwestycji zostanie uchylone, decyzja o wysokości odszkodowania również straci moc, a właściciel gruntu będzie musiał zwrócić zaliczkę, i to w kwocie zwaloryzowanej. Zdaniem dr Michała Jackowskiego, takie rozwiązanie budzi wątpliwości.
– Obywatel nie powinien ponosić odpowiedzialności za błędy organu administracji, a uchylenie świadczy o takim błędzie – przekonuje prawnik.

Obywatel odda

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rygor natychmiastowej wykonalności zmusza osobę uprawnioną do odszkodowania do niezwłocznego wydania nieruchomości, a kwota odszkodowania ustalana jest w późniejszym terminie. Opóźnia to oczywiście samą wypłatę. Mniej drastycznie wygląda pozbawienie władztwa nad nieruchomością w przypadku zwykłego trybu postępowania. Decyzja o wysokości odszkodowania zapada w ciągu 30 dni od momentu podjęcia ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zarządca drogi nie obejmuje jednak fizycznie nieruchomości od razu, lecz w terminie określonym w tej decyzji, nie krótszym niż 120 dni.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy