Reklama

Dziś w piątek 20 stycznia policja rusza z masowymi kontrolami kierowców na autostradzie A4. Akcja drogówki obejmie trasę na terenie czterech województw: dolnośląskiego i śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Mandaty posypią się przynajmniej za pięć wykroczeń, ale katalog jest elastyczny. Skąd taka mobilizacja?

- Celem akcji "Bezpieczna Autostrada A4" jest zapobieganie oraz ujawnianie agresywnych i niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, związanych ze sprawdzaniem przestrzegania przez kierujących pojazdami obowiązujących limitów prędkości, utrzymywanie prawidłowego odstępu pomiędzy pojazdami, nieprawidłowym wyprzedaniem, nieprawidłową zmiana pasa ruchu, niezgodnym z przepisami korzystaniem z telefonów komórkowych oraz innymi niezgodnymi z prawem zachowaniami - wyjaśniają mundurowi.

Policja rusza z masowymi kontrolami kierowców, akcja na autostradzie A4

Autostrada A4 to najdłuższa w Polsce tego rodzaju droga - policjanci będą patrolować aż 667 km trasy. Kierowców dopilnują patrole z grupy "SPEED" w nieoznakowanych ioznakowanych radiowozach wyposażonych w wideorejestratory i laserowe mierniki prędkości.

Reklama

Do tego drony skupią się na kontrolach w zakresie prawidłowego wyprzedzania oraz utrzymywaniu właściwego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Patrol ustawiony niedaleko operatora "latającego policjanta" zatrzyma sprawcę by go ukarać.

Policja kontroluje kierowców na najdłuższej polskiej autostradzie, patrole oznakowane i nieoznakowane na A4 / Policja

Policja już sypie karami za jazdę na zderzaku, do zderzenia brakowało sekundę

Drogówka już informuje o pierwszych karach za jazdę na zderzaku. - Przepisy mówią o odległości równej połowie prędkości w przeliczeniu na metry. To daje nam ok. 3 sekund na reakcję. W tym przypadku do zderzenia wystarczyłoby niewiele ponad sekundę - informują policjanci. Na dowód przedstawiają zdjęcie z laserowego miernika.

Kierowcy podróżujący autostradami i drogami ekspresowymi musza pamiętać, że od 1 czerwca 2021 roku obowiązuje prawo nakazujące zachowanie minimalnego odstępu między pojazdami. Zgodnie z przepisami bezpieczna odległość to połowa wartości aktualnej prędkości kierowcy. To oznacza, że jadąc 100 km/h musimy zachować odstęp 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w wielu europejskich państwach, w tym m.in. w Niemczech. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Policja sprawdza jazdę na zderzaku na autostradzie A4 / Policja

Jaki mandat i ile punktów karnych za jazdę na zderzaku?

Policja nie ma wątpliwości, że jazda na zderzaku innego pojazdu może powodować zagrożenie w ruchu drogowym, w szczególności na drogach tzw. szybkiego ruchu. Wtedy funkcjonariusz może wypisać 500 zł mandatu, a na konto kierowcy trafi 5 punktów karnych. Przy tym wykroczenia mogą występować w różnych kombinacjach - jako pojedyncze lub sumować się. A osoba, która nie zachowa bezpiecznego odstępu, w skrajnych przypadkach może też zostać uznana winną kolizji.

Jak miernik LTI 20/20 TruCam mierzy odległość między samochodami?

– Laserowy miernik LTI 20/20 TruCam dysponuje funkcjonalnością pomiaru odległości między pojazdami i do jej wykorzystania przeszkolonych zostało sporo policjantów – powiedział dziennik.pl kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Tryb odległość pomiędzy pojazdami jest stosowany do ujawniania wykroczeń polegających na zbyt bliskiej jeździe w stosunku do poprzedzającego pojazdu. Tryb ten rejestruje prędkość obu pojazdów oraz odległość między pojazdami w sekundach i metrach. To opatentowane przez firmę LTI, jedyne takie rozwiązanie na świecie – wyjaśnił.

Policjant wypisuje mandat kierowcy / Policja

- Aktywność funkcjonariuszy podczas organizowanych przez policję akcji znacznie wzrasta - powiedziała dziennik.pl Małgorzata Dąbrowska, Yanosik.pl. - Potwierdzają to nie tylko obserwacje kierowców, ale także statystyki pochodzące z naszego systemu. Średnio odnotowujemy około trzydziestoprocentowy przyrost potwierdzonych zgłoszeń o kontrolach prędkości w stosunku do dni bez akcji. Warto jednak zachować ostrożność nie tylko podczas wzmożonych działań policji. Zdrowy rozsądek to podstawa za kierownicą zarówno na co dzień, jak i od święta - podkreśliła.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Zobacz 10 stawek w 2023 roku

Z kolei przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych.

W myśl nowych przepisów obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Co ile kasują się punkty karne?

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowania punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł, łatwiej stracić prawo jazdy w 2023 roku

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł); 
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Zobacz 13 wykroczeń z mandatem w recydywie

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach. Także za wykroczenia wobec pieszych. Oto kary finansowe za najgroźniejsze przewinienia:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, grzywna w sądzie to 30 tys. zł

Policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Policja / Dziennik Gazeta Prawna

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych w 2023 roku

W myśl obowiązujących przepisów jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista:

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
Policja kontroluje kierowców / Policja
Policjant wypisuje mandat / Policja